تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1656

گردآوري ميراث مكتوب معماري در گام اول متوقف شد

خبرگزاری میراث فرهنگی_فرهنگ وهنر_طاهره رحیمی: گردآوری میراث مكتوب معماری و شهرسازی ایران كه پیش از این قرار بود به تشكیل موزه ای  به این نام در سازمان میراث فرهنگی منجر شود، هنوز آغاز نشده است.
سال گذاشته است انجمن مفاخر معماری ایران با همكاری سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران وسازمان میراث فرهنگی برای حفاظت از آنچه كه میراث مكتوب معماری و شهرسازی عنوان نامیده می‌شود، اقداماتی را آغاز كرد و ریاست سابق سازمان میراث دستوری برای جمع آوری این اسناد وگردآوری آنها در یك موزه صادر كرد، كه با تغییرات مدیریتی در این سازمان ناتمام ماند.

در دوره معاونت سجاد پور، معاون فرهنگی سازمان میراث فرهنگی در دوره مدیریت فعلی نیز قول های مساعدی برای آغاز این كار داده شد، اما هنوز از آنها خبری نیست.

"علیرضا قهاری"رییس انجمن مفاخر معماری در این زمینه گفت:« معماری و شهرسازی ایران فاقد تاریخ مدون به شكل علمی و امروزی است. اگرچه در پاره‌ای موارد مشخص شكل فیزیكی بسیاری بناها، تا سال‌ها و حتی قرن‌ها بر جای مانده و نسل‌های متمادی توانسته‌اند، در فضای واقعی  میراث بر جای مانده را مورد بررسی و پژوهش قرار دهند. اما بسیاری طرح هایی كه شكل بیرونی پیدانكرده اند، به مرور از میان رفته اند.»

موضوعات مرتبط : میراث معماری   فعالیت های انجمن    
عضو مرتبط : سید علیرضا قهاری  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید