تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1680

پیش درآمدی بر هم اندیشی فضا در شعر فارسی

بیست و پنجمین گفتمان هنر و معماری

هنرمندان معمار ایرانی، در طول تاریخ پرافتخار این سرزمین، جهان بینی و ادراکات مشترکی با سایر اندیشمندان و متفکران عصر خود داشته اند که نشانه های آن را می توان در آثارشان پیدا کرد. درک مفاهیم فضا که برای این هنرمندان، جزئی از نقاط قوت و باروری خلاقیت بوده است، بدون مدد و یاری صاحبان اندیشه در سایر حوزه های فرهنگی، دست نیافتنی می نماید، زیرا آنچه از پس فراموش کردن آموخته ها در ضمیر آدمی و هنرمند می ماند، معرفتی است که در اثر طرح و معماری پیشرفته تری حاصل گردیده است.

ایرانیان همانند سایر ملت ها فلسفه زندگی را از بزرگان و پیشوایان خود آموخته و می آموزند و در این میان بزرگان شعر و ادب فارسی مقامی ماندگار در تاریخ فکر و اندیشه ایرانیان دارند. ایشان با الهام از فرهنگ ایرانی و آموزه های دینی، نامه زندگی ایرانیان را به نظم و نثر فراهم آورده و روشنگران زمانه خود بوده اند. شاعر هنرمند اندیشه کنان شعر می سراید و در حال سرودن، ژرف می اندیشد. او تنها مضمون پرداز نیست، معنا اندیش و معنا آفرین هم هست. بدین اعتبار فضا در شعر شاعر ایرانی، الزاما در قالب کالبد نمی گنجد، اگرچه می توان بر بدنه آن خطوطی ظاهری ترسیم کرد. وجه امتیاز و اهمیت هنری شعر فارسی برای سایر هنرمندان ایرانی در همین ادراک و دست یافتن به مفاهیم هستی، نهفته است. در خلق ابعاد دنیائی که نه واقعی است نه غیرواقعی، بلکه فرا-واقعی است و تفاوت شاعران در همین نگرش و قدرت بیان آن است. قدرت در تصرف واقعیت و تائید اندیشه فرا-زمانی و فرا-مکانی آفرینش هنر. تفکری که معماران هنرمند، امروزه نیازمند آنند تا بتوانند آینه دار طلعت و طبیعت راستین این ملت باشند.

در بیست و پنجمین گفتمان هنر و معماری، پیرامون فضا در شهر فارسی، خانم ها دکتر ترانه یلدا، مهندس خوبچهر کشاورزی، مهندس ساناز افتخارزاده و آقایان شهریار سیروس، مهندس یزدان هوشور، مهندس بیژن علی آبادی آغازگر هم اندیشی خواهند بود و پیش از آن فیلم "سمفونی مولانا" به نمایش درخواهد آمد.

زمان: چهارشنبه 30 آذر ماه 1390 از ساعت 16 الی 19
مکان: موزه هنر امام علی (ع) - خیابان ولیعصر - چهارراه نیایش - بلوار اسفندیار - شماره 35
کتاب راس ساعت 16 توزیع می گردد.

موضوعات مرتبط : هم اندیشی   ادبیات و معماری    


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید