اخبار انجمن مفاخر معماری ایران

انسان شناسی معماریانسان شناسی معماری

انسان شناسی علمی ترین رشته علوم انسانی است و به تعریف آن محیط ساخته شده ای که ما به عنوان انسان آنرا خلق کرده و در آن زندگی می کنیم خود سازنده زندگی ماست . این فضای ساخته شده مبتنی بر توان فکری محدود ماست بدین معنا که بشر در طول تاریخ حیاتش بر اساس میزان دانش و تکنولوژی خود توانسته محیط مصنوع پدید آورد که بتواند در آن بیارامد و هر زمان که دانش و فناوری اش اجازه داده محیط مناسبتری را برای زندگی فراهم آورده است . این توانایی در هیچ دوره مورد ارزیابی و قضاوت قرار نگرفته است.

 
هم اندیشی تدابیر و برنامه های مسکن سازی و احیای بافت فرسودههم اندیشی تدابیر و برنامه های مسکن سازی و احیای بافت فرسوده

ما در مورد بافتهای فرسوده امروز 2 بخش داریم اول : معرفی پروژه خانم مهندس زیبایی و دوم بحث اساسی و زیر بنایی برای مفاهیم و اصول رسیدگی یا احیای بافتهای فرسوده.
مستحضر هستید که بافتهای فرسوده علیرغم اینکه سالها و قرنها ساخته می شوند و هر ساخته ای تبدیل به فرسودگی می شود ولی در سالهای اخیر است که بعضا دغدغه مسئولین را به خود جلب کرده است و پروژه هایی که برای نوسازی و ایجاد فضاهای جدید در شهرها می آیند به جز اینکه در همین بافتهای فرسوده استفاده و پیاده شود، می بینیم که برای ما بسیار راحت است که برویم و بیابانها را تبدیل به بافتهای فرسوده دیگر نماییم .

 
هم اندیشی منظر و معناهم اندیشی منظر و معنا

جلسه امروز مصادف با روز تولد سهراب سپهری است . ما می دانیم که از سهراب سپهری با عنوان شاعر منظر نیز یاد شده است
برای درک معنای منظر ، باید به گونه ای دیگر به جهان نگریست تا از اشتباهات زیست محیطی و زیبایی شناسی جلوگیری شود . منظر دستور زبان و استعاره های خاص خود را دارد و تحلیل از معانی متعدد منظر نشان دهنده شناخت یا عدم شناخت از این دستور زبان است
آیا درخت سرو تنها یک درخت سرو است ؟ آیا سر در دانشگاه تهران یک سردر معمولی است ؟ آیا منظری از تهران ، شکل ظاهری یک منظر است یا در خود معنایی نهفته دارد . معنای این مناظر چیست ؟ آیا تعریف معینی از منظر شناسی می توان به دست داد . آیا منظر همان زبان محیط است ؟ منظر گویای چگونگی است یا گویای چگونه بودن است ؟ ....

 
نشت هم اندیشی معماری و کهنسالینشت هم اندیشی معماری و کهنسالی

نشست امروز ما متناسب با روز نهم مهر ماه است که روز سالمندان نامگذاری شده است .
در ایران 5 میلیون نفر از افراد جزء افراد بالاتر از 60 سال هستند . پیش بینی می شود که تا سال 1419 شمسی جمعیتی معادل 30 میلیون نفر بالای 60 سال خواهیم داشت . اما اگر امروز به فکر نباشیم در چند سال آینده با مشکلاتی مواجه خواهیم شد که مقابله با آنها آسان نخواهد بود .
حال ما معماران و شهرسازان برای هشداری که جملات قبلی به همراه داشت چه می توانیم بکنیم ؟

 
فر آیند طرح و نقد معماری بر محوریت انسانفر آیند طرح و نقد معماری بر محوریت انسان

بحث ما تعریف معماری بر اساس نیازهای انسان است . به این معنا که ما دوباره از اول تعریف کنیم که معماری و هدف آن چیست . انسان چگونه فضای پیرامون خود را درک می کند بر اساس آن ما فضا را تعریف می کنیم . پس تعریف معماری سیستمی می شود که در واقع متشکل از طراح معمار ، فضایی که ایجاد می کند و مخاطبین آن است .
ولی امروز می خواهیم روی بخش کوچکی متمرکز شویم که بیان کننده تعامل خود بنا با انسان است . بنا باید در دو زمینه پاسخگوی انسان باشد که یکی نیازهای جسمی او و دیگری نیازهای ذهنی و روانی است .

 
گنجینه های ایرانی و میراث جهانیگنجینه های ایرانی و میراث جهانی

رویکرد جهانی شدن میراث ملی موضوعی چندان قدیمی در ایران نیست .
اما ضرورت پرداختن به اینکه گنجینه های ملی یک کشور به میراث جهانی تبدیل شود چیست ؟
چه راهبردی می تواند جامعه نخبه و فرهیخته ما را به صورت یک منشور اعلام کند که ما بیشتر از این عقب نمانیم از اینکه نشان دهیم که ما هم کشوری دارای تمدن هستیم؟
آیا همه متخصصان ما در سازمان میراث فرهنگی هستند یا وقتی صحبت از میراث نا ملموس می کنیم ممکن است که آنها در جاهای دیگر باشد ؟

 
معماری باغ ایرانیمعماری باغ ایرانی

بحث امروز ما در ارتباط با یکی از زیباترین پدیده های بشری است . پدیده ای به نام باغ که ما فکر می کنیم بشر آن را با الگو برداری از بهشت خلق کرده است . طبیعتی که خدادادی بوده است زیباترین پدیده را در طول تاریخ به وجود آورده است .
باغهای ایرانی هم خود مولد فرهنگ و تمدن هستند و هم فرهنگ و تمدن ایرانی مولد باغ ایرانی است یعنی رابطه ای متقابل میان فرهنگ و تمدن و باغ ایرانی برقرار است .
در روند جهانی شدن این تنها چیزی است که ما می توانیم مطرح کنیم . نمادی ترین شکل فرهنگ و طبیعت که ایرانیها به آن احترام گذاشته و سبک به خصوصی دارند باغ ایرانی است .

 
هم اندیشی تاریخ شناسی معماری ایرانهم اندیشی تاریخ شناسی معماری ایران

بحث امروز ما این است که ما چگونه می توانیم تاریخ معماری را بیان کنیم ؟ تاریخ ما باید بر اساس چه ارکانی نوشته شود ؟ مورخان باید چه چیزهایی را در نظر گیرند ؟ مبنای تاریخ نگاری و تاریخ شناسی ما چیست ؟

 
هم اندیشی معاصر سازی شهریهم اندیشی معاصر سازی شهری

معاصر سازی شهرها در کشور انگلستان از اواخر دهه هشتاد مطرح شد . این جای خود را کم کم در مدیریت کلان انگلستان باز می کند به نحوی که به مرور از حالت مسائل فیزیکی شهری خارج شده و به مسائل اقتصادی و اجتماعی نیز تعمیم می یابد . شاید در اوایل سالهای 2000 است که سایر کشورهای اروپایی نیز تا حدودی این بحث را می پذیرند.

 
هم اندیشی معماری و رسانههم اندیشی معماری و رسانه

امروزه که در واقع رسانه ها چشم و گوش مردم هستند ، اگر ما خواستار ارتقاء زندگی باشیم باید از رسانه ها کمک بگیریم
انسانها به داشته های خود عادت میکنند مگر اینکه داشته هایمان را مقایسه کنیم اما نقش رسانه های ما در ارتباط با معماری چیست ؟رسانه های ما باید به کدام امر از معماری توجه کنند ؟ ،آیا معمارها باید به دنبال مردم روند و به آنها بگویند باید چگونه فضای خوبی داشته باشند یا رسانه ها باید به مردم نشان دهند که برای داشتن فضای خوب به کجا و چه کسانی مراجعه کنند ؟