معاون میراث فرهنگی کشور در این باره اعلام کرد: یلدا شب کهن ایرانیان است و ما خوشبختانه همانند نوروز پرونده‌ای را برای آن تهیه کرده‌ایم که در فهرست آثار ملی ثبت شده و جزو میراث ناملموس ما است. این پرونده به یونسکو فرستاده شده و گرچه در کشورهای مختلف این مراسم انجام می‌شود، ولی این پرونده جزو سهمیه ملی ما قرار داده شد و امید است در سال ۲۰۲۱ در کمیته‌های بررسی یونسکو مطرح شود.ایران برای سال آینده همچنین ثبت جهانی چهار پرونده مشترک با دیگر کشورها را در یونسکو پیگیری خواهد کرد. محمدحسن طالبیان در این‌باره افزود: برای سال آینده چهار پرونده مشترک داریم از جمله پرونده مینیاتور با کشورهای ترک‌زبان، پرونده زیارت تادئوس با کشور ارمنستان، پرونده عود با کشور سوریه و پرونده جشن مهرگان با کشور تاجیکستان. بنابراین بسیاری از این جشن‌های ایرانی که جنبه آیینی دارند، خوشبختانه تا به امروز به دلیل اهمیت آن استمرار داشته و یلدا چون مقارن با موضوعات مختلفی توسط ایرانیان به‌ویژه خانواده‌ها است همواره با آیین خاصی برگزار می‌شود. وزیر گردشگری نیز درباره اهداف وزارتخانه از پیگیری ثبت جهانی شب یلدای ایرانی اعلام کرده است: میراث‌های ناملموسی که در قالب رویدادهای مختلف از قبیل نوروز، یلدا و سایر مراسم خود را نشان می‌دهد، همه پیام‌آور صمیمیت با مردم جهان است و ما در آیین‌های خود با ملل دیگر هیچ تزاحم و برخوردی نمی‌بینیم که این باعث افتخار است.علی اصغر مونسان با بیان اینکه در تاجیکستان، افغانستان، ارمنستان و برخی دیگر از کشورها موضوع یلدا وجود دارد و جشن گرفته می‌شود و عامل نزدیکی ایرانیان با سایر همسایگان است تاکید کرده است: «در دنیای پرآشوب امروز که متاسفانه ظلم و ستم فراگیر شده، تنها چیزی که می‌تواند صلح و دوستی را رواج دهد، هنر و فرهنگ‌هایی این چنین است. بنابراین امیدوارم دنیا به‌سمت صلح و دوستی و دوری از تشنج و جنگ حرکت کند و به همه ما کمک کند دنیای ما دنیایی صمیمی‌تَر درجهت کمک به ملت‌ها باشد.»