الله‌یاری در ادامه سخنانش به ظرفیت‌های فرهنگی اصفهان و سمرقند اشاره کرد و گفت: «در باب ارتباطات فرهنگی این دو شهر تاریخی همین بس که در طول سده‌های هشتم تا دهم هجری قمری فرهنگ و تمدن و به‌ویژه هنر به ترتیب در مناطق فرهنگسازی همچون سمرقند، هرات، تبریز و سپس اصفهان به‌ویژه در عصر صفوی به ترتیب زمانی رونق گرفت و این نکته منجر به مبادلات ارزشمند فرهنگی و تاریخی میان این شهرها شد؛ به گونه‌ای که برخی بناهای تاریخی در این شهرهای تاریخی، یادگاری ارزشمند از تلاش‌های نخبگان فرهنگی در راستای بسط و گسترش و سپس انتقال فرهنگ و تمدن در این دوران هستند.»  در ادامه این دیدار شاه‌عظیم منوروف، رئیس مرکز تمدن اسلامی کشور ازبکستان نیز با ابراز خرسندی از سفر خود و همکارانش به اصفهان تصریح کرد: «من در بازدید یک روزه خود از اصفهان عاشق شهر شما شدم و آنچه برایم جالب بود این بود که کالبد بسیاری از بناهای تاریخی اصفهان و سمرقند از شباهت‌های فراوانی با یکدیگر برخوردارند و همین نکته باعث می‌شود تا بتوانیم تعاملات فرهنگی خوبی میان یکدیگر برقرار کنیم.» رئیس مرکز تمدن اسلامی ازبکستان گفت: «ما از آمادگی لازم جهت تعریف محور گردشگری سمرقند و اصفهان برخورداریم، با این وصف اطلاعات ارزشمندی که از اصفهان به‌دست آورده‌ایم را در بازگشت به آژانس‌های مسافرتی خود منتقل می‌کنیم زیرا معتقدیم مردم ازبکستان در عصر حاضر باید دوباره اصفهان را پیدا کنند.»