تاریخ آخرین ویرایش : چهار شنبه،22-11-1399
تعداد بازدید :131

آیا سازمان محیط زیست در تعامل با نهادهای مردمی موفق بوده است؟

با آغاز دولت یازدهم تعامل با سازمان های مردم نهاد در دستور کار بخش های مختلف دولت قرار گرفت و این روند در دولت دوازدهم هم ادامه یافت. با توجه به اهمیت محیط زیست و تعدد تشکل های فعال در این حوزه، نحوه تعامل سازمان حفاظت محیط زیست با آنها از اهمیت برخوردار است. معاون مشارکت های مردمی این سازمان از تلاش برای تعامل سازنده با سمن ها سخن می گوید. دبیر تشکل های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور هم هرچند به بهتر شدن وضعیت تعامل این سازمان با سمن ها اشاره می کند ولی معتقد است برخی مدیران استانی  با  این موضوع سلیقه ای  برخورد  می کنند.

ژیلا آقایی، معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به تلاش های زیاد سازمان حفاظت محیط زیست برای تعامل سازنده با سمن ها و تصمیم گیری درست در راستای استفاده از توانمندی های آنها به ایسنا می گوید: باید بتوان با تصمیم گیری  درست  از توانمندی سمن ها  استفاده کرد.

محمد الموتی، دبیر شبکه های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور نیز در این باره به این خبرگزاری می گوید: طی چهار سال اخیر تحول خوبی نسبت به سال های پیش از آن در حوزه تعامل سازمان حفاظت محیط زیست با تشکل های مردم نهاد به وجود آمده که یک بخش این تحول مربوط به ارتباطات منظمی است که عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست با شورای هماهنگی شبکه تشکل های محیط زیستی برقرار کرده است به گونه ای که هر دو ماه یک بار جلسه ای برگزار می شود. او همچنین ادامه می دهد: یک بخش دیگر این تحول نیز مربوط به بخشنامه و دستور رسمی رییس سازمان حفاظت محیط زیست به مدیران کل ادارات حفاظت محیط زیست استان ها است که آنان را موظف کرده است که حداقل یک مرتبه در ماه با تشکل های مردم نهاد استان های خود جلسه برگزار کنند. طبق این بخشنامه، برگزاری این جلسات مورد رصد قرار می گیرد و مدیران کل ادارات حفاظت محیط زیست استان های کشور باید گزارشی از این جلسات تهیه و ارسال کنند. الموتی با اشاره به اینکه براساس دستور رسمی رییس سازمان حفاظت محیط زیست، هر یک از مدیران کل ادارات حفاظت محیط زیست استان ها که با تشکل های مردم نهاد ارتباط برقرار نکنند و جلسات ماهانه را برگزار نکند عزل می شوند، اظهار می کند: همچنین میزان ارتباطی که ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها با تشکل های مردم نهاد برقرار و جلساتی که براساس دستورالعمل ها برگزار می کنند به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران استانی به حساب می آید.  به گفته دبیر شبکه های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور، از زمانی که ارتباطات منظم تر و گسترده تری بین سازمان حفاظت محیط زیست در مرکز و در استان ها با تشکل های مردم نهاد برقرار شده است، تشکل های تخصصی که از سوی شبکه های استانی معرفی می شوند بیشتر به شرکت در کمیته ها و کارگروه های تخصصی دعوت می شوند این در حالی است که پیش از برقراری این ارتباطات، پیگیری برخی مسائل و دغدغه های زیست محیطی با دشواری انجام می شد و در نهایت یا صدای تشکل های مردم نهاد به گوش مدیران سازمان حفاظت محیط زیست نمی رسید یا توضیح مدیران به گوش این تشکل ها نمی رسید. او ادامه می دهد: اکنون در عین اینکه وظایف مطالبه گری و استقلال تشکل های مردم نهاد بر سر جای خود باقی مانده اما انتقادات و دغدغه ها در این جلسات مطرح می شوند و مدیران و معاونان سازمان حفاظت محیط زیست به این دغدغه ها پاسخ می دهند. پاسخ و توضیحات مسوولان و مدیران سازمان محیط زیست این توضیحات یا باعث اقناع تشکل های مردم نهاد می شود و آنان موضوع را به جامعه مخاطب خود انتقال می دهند و در نهایت مشکل حل می شود یا توضیحات مدیران مورد پذیرش قرار نمی گیرد و سازمان های مردم نهاد با اطمینان بیشتری به سراغ مطالبه گری  می روند. 

روزنامه اعتماد


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید