تاریخ آخرین ویرایش : سه شنبه،4-9-1399
تعداد بازدید :153

اخطار پلیسی انگلیس

افراد پلیس جنوب از اونیفورم یکسان برخوردار بودند. یک دست لباس آبی به‌عنوان پوشش رسمی و یک دست لباس خاکی به‌عنوان لباس کار همراه با کلاهی که دارای نشان شیر و خورشید و عبارت S.P.R و «پلیس جنوب ایران» بود مجموعه لباس‌های آنان را تشکیل می‌داد.

اندیشه تشکیل «پلیس جنوب» از مدت‌ها قبل در ذهن دولتمردان انگلیسی وجود داشت. دولت انگلستان در ۲۲ مهر ۱۲۸۹ یادداشت شدید‌اللحنی برای دولت ایران ارسال کرد و در آن سه ماه فرصت داد تا دولت ایران به اعاده نظم و امنیت در راه‌های بوشهر به شیراز و شیراز به اصفهان بپردازد و تهدید کرد چنانچه دولت‌ایران از عهده این کار بر نیاید انگلستان راسا اقدام به تشکیل قوایی زیرنظر افسران و صاحب‌منصبان خود کرده و مخارج آن را از طریق افزایش ۱۰ درصدی تعرفه گمرک واردات بنادر جنوب و مالیات استان فارس تامین خواهد کرد.

- فصلنامه تاریخ روابط خارجی، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت‌خارجه، سال پنجم، شماره ۱۸،  بهار ۱۳۸۳.

برگرفته ازدنیای اقتصادنظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید