تاریخ آخرین ویرایش : جمعه،21-9-1399
تعداد بازدید :175

ادامه باغ کشی در پایتخت

سه شنبه های شورای شهر تهران به بررسی پرونده های باغات و نامگذاری ها اختصاص دارد. گاهی اعضا نسبت به باغ بودن و نبودن یک پلاک اتفاق نظر دارند و زمانی ساعت ها درخصوص آن بحث و بررسی می کنند. محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران دلیل این سخت گیری ها را نگرانی اعضا به حق الناس می داند، زیرا ممکن است رای اعضا حقی را از مالکی سلب کند. اما در این پرونده ها که در جلسات علنی بررسی می شود ردی از نام مالکان نیست و مشخص نیست پلاکی که باغ تشخیص داده می شود یا نه مربوط به شخص حقیقی است یا نهادی دولتی و حکومتی.  روز گذشته پرونده ۱۱ باغ بررسی شد که طی آن ۴پرونده رای غیرباغ و ۷پرونده رای باغ گرفتند. در پرونده هایی که رای غیر باغ گرفتند، زمین منابع طبیعی که وزارت راه و شهرسازی به طور غیرقانونی اقدام به فروش آن به مالک هتل های اسپیناس کرده است نیز وجود داشت.  یکی از پرونده هایی که در این جلسه بررسی شد پرونده باغی بود که پیش از این یک بار رای باغ از شورا گرفته بود.  محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در ابتدا به ارایه مشخصات پلاک ثبتی پرداخت که در سند نقل و انتقال این پلاک قید باغچه آمده است. سالاری در توضیح دیدگاه های خود در این باره گفت: نظر کمیسیون ماده ۷ در سال ۶۴، با ۱۹۵ اصله درخت مبنی بر باغ بودن است و در سال ۹۸ هم دوباره باغ اعلام شده است. این ملک بخشی از یک باغ بزرگ تر بوده است. رای کمیسیون مبنی بر باغ بودن است.

حسن خلیل آبادی، نایب رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر در مخالفت با نظر کمیسیون بیان کرد: براساس گواهی کمیسیون ماده ۱۲، این قطعه زمین بایر بوده است لذا به نظر می رسد شرایط باغ را ندارد. او ادامه داد: در حال حاضر این زمین درخت ندارد. بقیه زمین های اطراف هم درختان را قطع کرده اند و به آنها جواز ساخت داده ایم. چرا باید همین یک قطعه زمین را باغ اعلام کنیم. حسن رسولی، خزانه دار شورا در موافقت با باغ بودن این پلاک گفت: سال گذشته شورا به این منطقه رای باغ بودن داده است. این استدلال که چون درخت ندارد باید رای به غیر باغ بودن بدهیم درست نیست و این علامت را می دهد که روند خشکاندن باغ با گازوییل سرعت بیشتری بگیرد. این پلاک ثبتی با ۱۰ رای موافق، همچنان باغ باقی ماند.  پلاک دیگری که مورد بررسی قرار گرفت، ملکی ۷۰۰ متری درخیابان جشنواره منطقه چهار بود که با کاربری مسکونی پایان کار داشت. در سال ۴۹ به این پلاک ثبتی پایان کار داده شده که نظر کمیسیون شهرسازی بر باغ بودن این ملک بود. محسن هاشمی به عنوان مخالف بیان کرد: وقتی که به مالک اجازه ساخت داده اند یعنی شهرداری آن را از باغ بودن خارج کرده است. حسن رسولی خزانه دار شورا هم بیان کرد: ما باید به مستندی که قانون تعیین کرده است، توجه کنیم. در سند ملکی تصریح شده است که این پلاک باغ است، بنابراین شک و تردیدی نیست که این ملک باغ است. او گفت: ساخت بنا در یک ملکی که ذاتا باغ است، نفی موقعیت باغ نمی کند و حقوق مکتسبه صاحب ملک هم محفوظ است. حسن خلیل آبادی، نایب رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر نیز به عنوان مخالف گفت: ما نباید کار عبث و بیهوده انجام دهیم. سند همه تهران باغچه و باغ بوده است. نباید یک قسمت از یک سند را باغ اعلام کنیم در حالی که بخش های دیگری از این سند را غیر باغ اعلام کرده ایم. او با اشاره به اینکه شهرداری محل تشخیص باغ از غیر باغ است، یادآور شد: قبل از سال ۴۹ این ملک جواز داشته است. چرا باید منطقه ای که به مسکونی و صنعتی تبدیل شده است را باغ درنظر بگیریم. ناهید خداکرمی، رییس کمیته سلامت شورای شهر تهران در موافقت با باغ بودن این پلاک عنوان کرد: کمیسیون شهرسازی به درستی رای بر باغ بودن این پلاک داده است. او گفت: نباید به کسی که تخلف کرده است مجوز بدهیم. این بدعت است سندی که در آن کلمه باغچه قید شده است را بگوییم باغچه نیست. در انتهای سخنان اعضا، باغ بودن این پلاک ثبتی به رای گذاشته شد و با ۷ موافق، رای نیاورد. باغ مخروبه در یافت آباد که در سال ۹۸، ۳ اصله درخت داشت یکی دیگر از پرونده هایی بود که مورد بررسی قرار گرفت.  محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران درباره این پلاک ثبتی عنوان کرد: این پلاک باغ نیست زیرا همه آن ساخته شده است. حجت نظری نیز تاکید کرد: با رای به غیر باغ بودن این پلاک، این پیام را منتقل می کنیم که باغ ها را تخریب کنید و آن را بسازید. او افزود: ما موظفیم ریه های شهر را حفظ کنیم نه اینکه کسی که درخت را قطع کرده و ساخت و ساز کرده را تشویق کنیم. رویه ما این بود که اگر سند پلاکی باغ بود آن را باغ اعلام کنیم. سید حسن رسولی نیز در تذکری به محسن هاشمی گفت: وظیفه رییس شورا، اداره جلسه بدون جانبداری است اما محسن هاشمی بر خلاف جلسات قبل در حال جهت دادن به مباحث است. زهرا نژاد بهرام، عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر نیز یادآور شد: توافقی داشتیم که وقتی در سند کلمه باغ قید شده است، شهرداری موضوع باغ بودن را حل کند و در مواردی که مشکوک هستند به صحن شورا بفرستد. او ادامه داد: در حال حاضر تعارض رفتاری ایجاد شده است. از یک سو می گوییم تمام مناطقی که نام شان باغ است اتوماتیک وار باغ هستند و از سوی دیگر به ۲ مورد که نام باغ و باغچه در سند بود، رای منفی می دهیم. این تعارض را چگونه حل می کنیم؟ همان موقع باغات بودند که تقسیم شدند. در انتها این پلاک ثبتی به رای گذاشته شد و اعضا با ۸ رای موافق، باغ بودن آن را به تصویب رساندند. اما پرحاشیه ترین پرونده مربوط به پلاکی در منطقه یک بود، محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در رابطه با این پلاک ثبتی اعلام کرد که ملک شرایط خاصی دارد. او گفت: این ملک در منطقه یک بوده و بعد از واگذاری اراضی دولتی بخشی از آن برای احداث هتل و گردشگری از طریق اداره شهرسازی مورد استفاده قرار گرفته است. بقیه زمین هم توسط شهرداری درختکاری شده است. او افزود: کاربری قدیم زمین آموزشی بوده و زیربنای فعلی مسکونی است. کمیسیون ماده ۷ در سال ۸۴ رای بر باغ بودن این پلاک صادر کرده است و در همان سال هم شورا رای به باغ بودن داده است. سالاری بیان کرد: سال ۹۳ رای دیوان برای احداث بنا به صورت مشروط در جنوب ملک صادر می شود و در سال ۹۳ اعضای شورا رای داده اند که می توان در جنوب این پلاک ملک ساخت. به گفته رییس کمیسیون شهرسازی و معماری کمیسیون ماده ۷ در سال ۹۷ درباره همین قطعه زمین رای بر باغ داده است. در حال حاضر درختان موجود در این منطقه ۱۹۷ اصله سبز و هفت کنده است. یعنی در مجموع ۲۰۱ اصله درخت در این زمین وجود دارد و تعداد درختان هم براساس تصاویر هوایی کم شده است. او اضافه کرد: نظر کمیسیون مبنی بر باغ بودن است. در دوره گذشته این پلاک را به خانمی برای احداث مدرسه واگذار کردند و ظاهرا بعد این دوره، برای هتل سازی واگذار کردند. پس از سخنان سالاری، محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران یادآور شد: درست است که در این زمین شهرداری درخت کاشته است، اما نمی شود درختان را از بین برد. او اضافه کرد: از نظر من نمی توانیم درباره این پلاک رای به غیر باغ بدهیم. اگر شهرداری ظلم کرده است، باید پاسخگو باشد یا زمین را پس بدهند. محمد سالاری در تکمیل سخنان هاشمی بیان کرد: مالک این زمین می گوید که شهرداری تصرف عدوانی کرده و در آنجا درخت کاشته است. ما براساس تعداد درختان گفتیم که این زمین باغ است. زهرا نژادبهرام عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران نیز تاکید کرد: درخت موجود زنده است و حق حیات دارد. پیش تر شهرداری بر خودش تکلیف کرده بود که هرجا به اشتباه درخت کاشته است، زمین را بردارد و به مالک زمین معوض بدهد. او یادآور شد: در این پلاک ثبتی شهرداری نه معوض می دهد و نه پول آن را پرداخت می کند. سیدحسن رسولی، خزانه دار شورا نیز گفت: این ملک را شخصا بازدید کرده ام. بخشی از این پلاک قبل از وجود طرح جامع، جزو منابع ملی و متعلق به سازمان جنگل ها بوده است. او افزود: شهرداری بخشی از زمین را تصرف عدوانی برای هتل سازی کرده است و بخشی را زمین شهری تملک کرده است. بخشی هم مالک درخت مثمر کاشته است. به گفته خزانه دار شورا این پلاک ثبتی پرونده قطوری در دستگاه قضایی دارد ولی آنچه به شورا مربوط می شود، رای دادن درباره نوع ملکیت این پلاک است که باغ است. ابراهیم امینی، نایب رییس شورای شهر تهران در مخالفت با نظر کمیسیون عنوان کرد: حدنصاب درختان برای باغ شدن ۲۶۷ است. خود شهرداری قبول دارد که درختان این ملک را کاشته است. حجت نظری، سخنگوی شورای شهر نیز بیان کرد: ما نمی توانیم قوانین را نادیده بگیریم. زمین شهری نمی تواند اراضی مشجر را به فروش برساند اما متاسفانه این کار را کرده است. او اضافه کرد: در این پلاک ثبتی درختکاری دهه ۷۰ انجام شده است اما متاسفانه فروش زمین در دهه ۹۰ رخ داده است. نظری یادآور شد: اینکه درباره برخی پلاک ها که مالک به ما دسترسی دارد یا قدرتمند است جور دیگری تصمیم بگیریم درست نیست و شورا نباید تحت تاثیر این مسائل قرار گیرد. ما در برابر همه شهروندان مسوولیم، نه مالک عالمی که به نظر می رسد در برخی موارد سوءاستفاده گر است. بعد از سخنان اعضای شورا علی محمد مختاری، مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران درباره این پلاک ثبتی توضیح داد: اوایل انقلاب زمین هایی بود که مربوط به زمین شهری بود. در آن مقطع عموما یک استعلامی می کردند که زمین مالک دارد یا نه، اگر مالک نداشت ما درخت می کاشتیم. این زمین را سازمان پارک ها و فضای سبز سرو نقره ای و کاج تهران کاشته است. در جاهای دیگری هم همین کار را کرده ایم.  در خاتمه رای گیری مبنی بر باغ بودن این پلاک ثبتی انجام شد که با ۷ رای موافق، باغ بودن آن رای نیاورد بنابراین پلاک ثبتی یادشده باغ نیست. ناهید خداکرمی پس از این تصمیم شورا در صفحه اینستاگرام خود نوشت: شوربختانه امروز هم مقدمات قربانی شدن سه باغ بزرگ تهران و قتل عام درختانش برای ساخت هتل و برج فراهم شد.  به گفته او با آنکه شورای شهر تهران با لغو مصوبه برج باغ ها و خرید برخی باغات در مناطق مختلف شهر، برای حفظ فضای سبز، محیط زیست و میراث طبیعی تهران گام های ارزشمندی برداشته است اما متاسفانه باغ خواری و قطع درختان حتی در ارتفاع ۱۸۰۰متری و با اعمال باگ های قانونی همچنان ادامه دارد. می طلبد تا همه نهادهای محیط زیست، دوستداران تهران و سرمایه گذاران و خیرین داخل و خارج از کشور برای نجات باغ های تهران به کمک بشتابند تا شهرداری بتواند با تملک باغ های باقیمانده، پایتخت را از اسارت منفعت طلبان دیروز، امروز و فردا برهاند.

برگرفته از روزنامه اعتمادنظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید