میرزا ابراهیم حشمت، پسر میرزا عباسقلی طالقانی (حشمت‌الاطبای اول) و مشهدیه خانم سکینه‌بانو در حدود سال ۱۲۵۶ شمسی در طالقان به‌دنیا آمد. وی پس از تحصیلات مقدماتی به تهران آمد و در مدرسه دارالفنون ناصری مشغول تحصیل طب‌ شد و در عین‌حال به فراگیری علوم سیاسی در مدرسه سیاسی اشتغال ورزید. مابین سال‌های پس از انقلاب مشروطه و جنگ بین‌الملل اول در سال ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۳ قمری از مدرسه طب دارالفنون فارغ‌التحصیل شد. پس از شکست جنبش جنگل و قتل‌عام و اسارت مبارزان دکتر حشمت نیز به دام قزاق‌ها در افتاد. در نزدیکی «دیوشل» دکتر حشمت را از یارانش جدا کردند و با درشکه به لاهیجان بردند. محاکمه دکتر حشمت زود پایان یافت و در ساعت پنج بعدازظهر همان روز او را با درشکه‌ای به میدان اعدام آوردند. دکتر حشمت از درشکه پیاده شد و متهورانه به پای دار رفت.