این امر همزمان با شکل جایگاه برق تهران با دو مولد در خیابان لاله زار نو چهارراه مهنا، همراه با دو پست ترانسفورماتور یکی در محل سابق کارخانه و دیگری در محل چهارراه سید علی احداث شد و نیروی برق از چهارراه مهنا توسط خط ۶ کیلوولت به خیابان‌های چراغ برق، صفی علیشاه و لاله‌زار نو منتقل و توزیع می‌شد. کارخانه امین‌الضرب واقع در ابتدای خیابان چراغ برقدر حدود سال‌های ۱۳۱۸ تا ۱۳۱۹ تعطیل شد. آخرین مولد کارخانه امین الضرب، موتور میدان شاه سابق بود که به علت مقرون به صرفه نبودن در حدود سال‌های ۱۳۴۰ تعطیل شد.

برگرفته ازدنیای اقتصاد