تاریخ آخرین ویرایش : شنبه،25-5-1399
تعداد بازدید :179

بازخوانی میراث صفویه

با وجود ظهور سه دولت صفویه و عثمانی و گورکانی در جهان اسلام و روابط این سه امپراتوری در یکی از مهم‌ترین دوران تاریخ جهان یعنی طلوع انقلاب علمی و ظهور انقلاب دینی و عصر روشنگری و انقلاب صنعتی و افول این سه امپراتوری و ظهور استعمار و دگرگون شدن جهان مدرن، نیازمند فهم جدیدی از صفویه در ایران هستیم. شاه‌اسماعیل صفوی که از ترکان اردبیل و از نوادگان شیخ صفی‌الدین اردبیلی بود با تاسیس سلسله صفوی و یاری قزلباش‌ها ژئوپلیتیک منطقه را برای همیشه دگرگون کرد، ولی صفویه‌شناسی هنوز راه درازی در پیش دارد.

با وجود ظهور سه دولت صفویه و عثمانی و گورکانی در جهان اسلام و روابط این سه امپراتوری در یکی از مهم‌ترین دوران تاریخ جهان یعنی طلوع انقلاب علمی و ظهور انقلاب دینی و عصر روشنگری و انقلاب صنعتی و افول این سه امپراتوری و ظهور استعمار و دگرگون شدن جهان مدرن، نیازمند فهم جدیدی از صفویه در ایران هستیم. شاه‌اسماعیل صفوی که از ترکان اردبیل و از نوادگان شیخ صفی‌الدین اردبیلی بود با تاسیس سلسله صفوی و یاری قزلباش‌ها ژئوپلیتیک منطقه را برای همیشه دگرگون کرد، ولی صفویه‌شناسی هنوز راه درازی در پیش دارد. برای فهم آن دوران منابع ایتالیایی و لاتینی در ونیز و کتابخانه سلطنتی پرتغال و اسپانیا و منابع روسی و هلندی و فرانسوی و حتی لهستانی باید از سوی مورخان ایرانی بازخوانی شود تا ما بتوانیم فهم جامع‌تری نسبت به صفویه پیدا کنیم. البته نباید از یاد برد که روابط خویشاوندی خاندان صفوی و خاندان سلطنتی یونان و امکان وجود منابعی در این‌باره در نوشته‌های یونانی نیز باید مدنظر قرار بگیرد.

سیدجوادمیری دانشیار جامعه‌شناسی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی، به نقل از یک سخنرانی

دنیای اقتصادنظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید