تاریخ آخرین ویرایش : یکشنبه،28-7-1398
تعداد بازدید :245

بازنگری صنایع دوره قاجار

در کتاب «صنایع کهن در دوره قاجار» نوشته ویلم فلور، با علیرضا بهارلو، هشت حوزه مختلف از صنایع کهن ایران در عصر قاجاریه با تکیه بر مواردی چون جایگاه قرارگیری، فناوری های به کار رفته و انواع تولیدات نهایی آنها بررسی شده است. مطالب اثر در ۹ فصل تدوین شده و وضعیت هریک از صنایع منتخب در حوالی سال ۱۸۰۰ و تحولات آنها در ادامه قرن به تفصیل بیان شده است.

در این اثر، اهمیت فناوری گذشته به بحث گذاشته شده و جزئیات این تکنولوژی ها بیان شده است.در فصل اول، صنایع رایج در دوره قاجار و مسائل و مشکلات مانع از رونق آنها معرفی شده اند. معرفی جالبی از کشاورزی و محصولات و روش های آن، معضلات موجود در صنایع بافندگی و فلزکاری، تلاش تجار برای نجات آنها و هماهنگی با پیشرفت های صنعتی جهان، بحران های موجود در جامعه ایران و تاثیر آنها براقتصاد آن زمان ارائه شده است. در این فصل، مولف به زوال صنایع سنتی در سال های ۱۸۶۰-۱۸۳۰ و ورود تکنولوژی صنعتی مدرن اروپا و تاثیرات آن بر اقتصاد ایران می پردازد. علت اصلی این زوال، حداقل از منظر تولیدکنندگان ایرانی، گرایش فزاینده به واردات اروپایی در نیمه نخست قرن ۱۹ است که در دهه های ۱۸۳۰ و ۱۸۴۰ به اوج رسیده است. نویسنده معتقد است که در این دوره، تلاش ایران برای جلوگیری از «سیل واردات اروپا» به دلیل ناتوانی سیستم اقتصادی در دفاع از «صنعت ملی» با شکست مواجه شده بود. فلور تجزیه وتحلیل خود را محدود به زوال تولید نکرده بلکه سقوط فراگیر اقتصادی، برای مثال با رجوع به جغرافیای اصفهان نوشته میرزاحسین خان تحویلدار در سال ۱۸۷۰م. را مطرح می کند.

اما چنان که ویلم فلور نیز تایید می کند نتیجه گیری کلی از این جغرافیا دشوار است. تحویلدار صنایع زمان خود را با صنایع «گذشته» (سابق) مقایسه می کند اما خواننده به سختی متوجه می شود که این «گذشته» مربوط به چه دورانی است.اصفهان در دوره قاجار درعمل اعتبار خود را از دست داد. پایتخت جدید، تهران، از اوایل قرن نوزدهم توجه بیشتر صنعتگران را به خود جلب کرد. تحویلدار ادعامی کند که بیشتر تراشکاران اصفهان، بافندگان پارچه های ابریشمی زرباف و حتی صرافان به تهران، تبریز و دیگر شهرهای بااهمیت دوره قاجار، جایی که پول بود، کوچ کردند. در واقع تحویلدار از سقوط یک شهر و به تبع آن از سقوط صنایع آن سخن می گوید. چنین سقوطی در تاریخ ایران به هنگام تغییر پایتخت مرسوم بوده است. در فصل دوم به صنایع سفال و سرامیک سازی، معرفی روش های ساخت محصولات آن، لعاب ها، مواد اولیه، شرایط کاری تولیدکنندگان و سازندگان، سنگتراشان، مناطق ساخت این تولیدات، تجارت آنها و تغییرات موثر بر نتیجه کار پرداخته شده است. فصل سوم، به شیشه گری ایران در زمان قاجار، نحوه تولید محصولات شیشه ای، واردات شیشه از خارج و تاثیر این امر بر تولید داخلی و کیفیت پایین شیشه های ایرانی در آن زمان می پردازد.

فصل چهارم به طور مفصل به مبحث روشنایی اماکن عمومی و مسکونی در دوره صفویه و قاجار می پردازد. به رغم نام کتاب که معطوف به صنایع سنتی دوره قاجار است، به لحاظ نیاز به آگاهی از پیشینه تاریخی برخی چیزها، در این قسمت، از انواع چراغ ها و سوخت های مورد استفاده جهت روشنایی از زمان صفوی تا آخرقاجاریه سخن به میان می آید، منشا سوخت ها معرفی می شود و اعتقاد و احترامی که مردم ایران برای نور و روشنایی قائل هستند بیان می شود؛ زیرا دانستن این مطلب که عده ای از ایرانیان حتی با نفس خویش، شمع و چراغ را خاموش نمی کنند -زیرا اعتقاد بر احتمال ناپاکی نفس انسان و آلوده شدن نور و شعله به سبب آن دارند- برای مردمان ملت های دیگر می تواند شگفت آور باشد. فصل پنجم کتاب به انواع معادن، فلزات و صنایع مرتبط آن می پردازد. ایران همواره به منابع غنی و فراوانی دسترسی داشته که متاسفانه همه آنها به بهره برداری نرسیده اند؛ به خصوص در دوره قاجار به سبب شرایط نابسامان کشور و عدم آشنایی با روش های پیشرفته تر، بهره برداری ازمعادن با کندی انجام می گرفت.

باوجود این، حجم واردات فلز در دوره قاجار تنها یک درصد از حجم کل واردات ایران بود. در فصل ششم، روش های تولید، کاربرد کاغذ و انواع آن، تاریخچه کاغذ در ایران، به ویژه از دوره صفوی تا قاجار، صنعت صحافی، نوشت افزار، ساخت مرکب، تزئینات اوراق و سایرصنایع مرتبط معرفی شده اند. در این بخش، انواع کاغذهای وارداتی و ویژگی های هر یک، میزان واردات و کشورهای سازنده مرغوب ترین کاغذها نیز مورد بررسی قرار می گیرند. یکی از نکات جالب توجه در این قسمت، توجه به تفاوت رنگ اوراق دستورات حکومتی در زمان شاهان مختلف قاجار است. فصل هفتم به صنعت صابون سازی، روش ها، مواد اولیه، واردات صابون، تغییر روند ساخت و کیفیت محصولات جدیدتر اختصاص دارد. این بخش به نحوه زندگی مردم، جایگاه وسایل پاکیزگی و امر بهداشت و سطح پایین آن در آن دوران اشاره دارد. فصل هشتم کتاب به تولید و واردات شیرینی ها و شکر، انواع مواد اولیه، محصولات نهایی، شهرهای محل تولید آنها، روش های تولید و فرآوری، جایگاه شکر در اقتصاد و فرهنگ ایران، معرفی انواع شیرینی های ایرانی و گیاهانی که منبع تولید شیره و شیرینی هستند، می پردازد. در فصل نهم، صنعت پوست، چرم و دباغی، محصولات این صنعت، صادرات آنها، نحوه تولید و فرآوری مواد اولیه و جایگاه این اقلام در اقتصاد آن زمان ایران به خوبی بررسی می شود.

برگرفته از دنیای اقتصاد

 نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید