در این شرایط از اسفند ۱۳۲۰ خورشیدی از گوشه و کنار کشور خبر می‌رسید که مردم قادر به تهیه نان نیستند تا اینکه در فروردین ۱۳۲۱ خورشیدی قیمت میوه به اندازه‌ای بالا رفت که هر عدد پرتقال ۸ تا ۱۰ ریال به فروش می‌رسید و هنوز ماه به نیمه نرسیده بود که این قیمت به۱۶ ریال افزایش یافت.در ۱۳۲۱ خورشیدی مشاهده صفوف طولانی مردم پریشان و لرزانی که برای دریافت جیره نانِ سیاهِ غیرِماکول ساعت‌ها پشت سر یکدیگر می‌ایستادند بسیار عادی بود و در همان حال در گوشه و کنار شهر نانوایی‌هایی وجود داشت که نان‌هایی با کیفیت بالا به مشتریانی که قادر بودند با بهای گران آن را بخرند عرضه می‌کردند.

ذوقی، ایرج (۱۳۶۷) ایران و قدرت‌های بزرگ در جنگ جهانی دوم، تهران، نشر پاژنگ، ۱۳۶۷.