در اطلاعیه دولت وقت علل شیوع تیفوس؛ «مسائل ناشی از اشغال نظامی ایران، کمبود خواربار و درنتیجه سوء تغذیه و نیز استقرار نظامیان خارجی مبتلا به بیماری در ایران» اعلام شده بود.شدت تیفوس از تیرماه آغاز شده بود و در ماه‌های بعد هر روز در تهران ده‌ها تن از تیفوس جان می‌سپردند. ماموران بهداشت با یافتن نشانی تیفوسی‌ها همسایگان را از رفت و آمد به منازل آنان و دیدارشان منع می‌کردند. کمبود دارو هم مزید برعلت شده بود و باعث افزایش تلفات می‌شد.

برگرفته از دنیای اقتصاد