تاریخ آخرین ویرایش : چهار شنبه،13-9-1398
تعداد بازدید :299

حرمسرای ناصری

«حرمسرای ناصرالدین‌شاه متشکل از چندصد زن می‌شد که اکثرا از میان منتفذترین طبقات جامعه شکل گرفته شده بود. نه فقط با اعیان و اشراف ایران که در راس امور قرار گرفته و در خود تهران می‌زیستند بلکه حتی با دورافتاده‌ترین گوشه و کنار ایران، نزدیک‌ترین وابستگی خویشاوندی داشتند. در زمان ناصرالدین شاه هیچ استان، هیچ شهرستان مهم، هیچ ایل و طایفه و هیچ ملاک بانفوذی نبود که شهره‌ترین زیبارویان آنها نماینده‌ای در تهران نداشته باشد.»

از کتاب خاطرات کلنل ماساگوفسکی، فرمانده بریگاد قزاق روسیه تزاری در ایران زمان قاجار.

برگرفته از دنیای اقتصاد نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید