نیروی هوایی عراق در بعد از ظهر همان روز به پایگاه‌های نیروی هوایی ایرانحمله کرد. حملات هوایی عراق به این صورت بود:

ساعت ۱:۴۵ بعد از ظهر ۶ میگ به فرودگاه اهواز حمله کردند.

ساعت ۲:۱۲ بعد از ظهر ۴ میگ فرودگاه مهرآباد تهران را بمباران کردند، چند میگ عراقی ساعت ۲:۴۵ به پایگاه نوژه یورش بردند.

سه میگ دیگر عراقی ساعت ۱۴:۳۰ فرودگاه سنندج را مورد حمله قرار دادند.

همچنین ۸ میگ فرودگاه تبریز، پالایشگاه و نیروگاه و نیز چند میگ اسلام‌آباد، کرمانشاه و اصفهان را بمباران کردند.

همزمان با آغاز عملیات هوایی، نیروی زمینی عراق از سه جبهه یورش زمینی خود را آغاز کرد. لشکر اول از جبهه شمالی، لشکر دوم از جبهه میانی و لشکر سوم از جبهه جنوبی پیشروی خود را آغاز کردند؛ با این حال مردم مناطق مرزی در حرکتی خودجوش با دادن تلفات سنگین و با تجهیزات نظامی ناچیز همچون تفنگ M ۱ جلوی پیشروی سریع ارتش عراق را گرفتند.