این مبارز دوران انقلاب اسلامی ادامه می‌دهد که سلیم‌حقیقی هم‌سلولی بسیاری از انقلابیون مطرح این شهر نظیر مهندس طاهری و شیخ‌صدرالدین حائری در دهه ۵۰ و زمان رژیم ستم‌شاهی بوده و در طول حدود ۱۵ سال منتهی به انقلاب اسلامی ایران در سال ۵۷ این شخص ۱۴ مرتبه به زندان افتاده است.قائد شرفی در ادامه صحبت‌های خود گفت: تعدادی عکس و اعلامیه‌های زمان انقلاباسلامی در شیراز را شخصا جمع‌آوری کرده بودم و بعد از جنگ تحمیلی نیز بسیاری از انقلابیون شیرازی خاطرات و مستندات‌شان را در اختیارم قرار داده‌اند.این مبارز زمان انقلاب اسلامی در شیراز می‌گوید که اکنون نزدیک به ۳۰۰ بیوگرافی از انقلابیون فعال شیرازی در این مرکز تهیه و همچنین مصاحبه‌های مفصلی برای ثبت تاریخ شفاهی انقلاب با ۸۰ نفر از این اشخاص انجام شده است.