جورج سارتن نوشته‌است: کوهی هم خود را مصروف آن عده از مسائلی کرد که ارشمیدس و آپولونیس طرح کرده بودند و منجر به معادلات بالاتر از درجه دوم می‌شد و بعضی از آنها را حل کرد و شرایط قابل حل بودن آنها را مورد بحث قرار داد.تحقیقات او دراین باره از بهترین آثار هندسی است. از تفحص در آثار ریاضی کوهی، معلوم می‌شود که وی در ریاضیات تبحر کامل داشته است. عده‌ای از بزرگ‌ترین ریاضیدانان دوره اسلامی به آثار و تالیفات وی استناد و اشاره کرده‌اند.ابوریحان بیرونی در کتاب قانون مسعودی، ابوسهل بیژن کوهی را از برجستگان زمان خود در هندسه نامیده‌ است. گذشته از آثار ارزشمند او که به‌صورت دست‌نوشته‌های متعدد موجودند و تصحیح و ترجمه شده‌اند، برخی از آثار او مفقود شده‌است.