او در زمان قاجار معروف به میرزا محمدخان مصدق‌السلطنه بود و تا قبل از تصویب قانون منع استفاده از القاب با این عنوان شناخته می‌شد و مشهور به دکتر مصدق در دوره پهلوی، سیاست‌مدار، حقوقدان، نماینده هشت دوره مجلس شورای ملی و دو دوره نخست‌وزیر ایران بود. محمد مصدق نخستین ایرانی بود که مدرک دکترای رشته حقوق را در سوئیس گرفت.