نیپس درباره‌ اختراعش می‌گوید: «کشف من که آن را هلیوگرافی نامیده‌ام، بازتولیدی خودجوش، توسط کنش نور است.»عکاسی توسط یک فرد کشف نشده ‌است، بلکه نتیجه تلاش بسیاری از شیمی‌دان‌ها است. آغاز آن به سال ۱۷۲۷ میلادی برمی‌گردد. در آن سال شیمی‌دانی به نام شولز مشاهده کرد که مخلوطی از نیترات نقره و گچ در مقابل نور، تیره می‌شود. در دهه ۱۸۳۰ یک فرانسوی به نام لویی واگر تصادفا کشف کرد که برای ظهور یک تصویر، می‌توان از یک ورقه مسی پوشیده شده از نقره که به وسیله بخار ید حساس شده باشد، استفاده کرد.پیدایش عکاسی به اتاق تاریک بر می‌گردد. در حقیقت اتاق تاریک منجر به پیدایش عکاسی و دوربینعکاسی شد. اتاق تاریک عبارت از اتاقی است بی‌هیچ پنجره. هیچ نوری به آن راه ندارد مگر از طریق روزنه‌ای که بر یکی از دیوارهای اتاق تعبیه شده. تصاویر یا چشم‌اندازهای روبه‌روی روزنه به‌صورت وارونه بر دیوار روبه‌رویش بازتاب می‌یافت. بعضا نگارگران از تصاویر بازتاب یافته به‌عنوان الگوی نقاشی‌شان استفاده می‌کردند.بعدها این اتاق تاریک در ابعاد کوچک‌تر به دوربین عکاسی تبدیل شد.  او همچنین با برادرش کلود، موتوری اختراع کرد که کشتی را به حرکت در می‌آورد. اختراع دیگر نیپس و برادرش ماشین جدید هیدرولیکی بود که جانشین ماشین مارلی شد.