بر این اساس، میانگین فاصله زمانی بین دو زلزله در طول ۱۶۴۸ سال (از قرن سوم میلادی)، ۶۳ سال است. یعنی نیشابور با میانگین هر ۶۳ سال یک بار، بر اثر زلزله ویران شده ‌است. بررسی‌های انجام شده بیانگر تخریب کامل شهر نیشابور بر اثر زمین‌لرزه بزرگ ‌قرون ششم و هفتم هجری در پهنه باختری نیشابور است. چارلز ملویل، با نوشتن کتاب «زلزله‌ها در تاریخ نیشابور» این بخش از تاریخ نیشابور را برای اولین بار در غرب مطرح کرد. بنابه نظر وی دو چیز شهر باعث کمرنگ شدن جایگاه شهر نیشابور و نقش آن شده‌ است: جنگ‌ها و زلزله‌ها.