در دوره او چند سکه‌ نیز ضرب شده که مدت پادشاهی او را مشخص می‌کند. این سکه‌ها در سال اول و دوم ضرب شده‌اند و نشان می‌دهند که او بیشتر از یک سال پادشاهی کرده و هم اینکه چهره او را می‌توان از روی سکه‌ها بازسازی کرد. این سکه‌ها از لحاظ قطع و طرز نقش شبیه سکه‌های پدرش خسرو پرویز هستند که مورد تقلید پادشاهان بعدی نیز قرار گرفت و حتی پس از فروپاشی ساسانیان، فرمانروایان طبرستان و عرب از آنها تقلید کردند. سکه‌های پوراندخت به‌‌رغم کمیاب بودن از دید هنری ممتاز و با تطبیق آنها با هم می‌توان به یقین دانست که هنرمندان در کنده‌کاری سکه‌ها تلاش کرده‌اند شباهت وی را مراعات کنند و زیبایی وی را تا حد ممکن نشان دهند. سکه‌های پوران از نقره (درهم) هستند. قطع و اندازه سکه‌ها در همان اندازه معمولی در حدود ۳ سانتی‌متر یا کمی بیشتر است و ۵/ ۳ تا ۹۰/ ۳ گرم وزن دارند. نوع و جنس عیار در سرتاسر دوران ساسانی ثابت بوده و به همین سبب اعتبار فراوان داشته است. مسعودی در کتاب التنبیه و الاشراف درباره لباس پوران چنین می‌نویسد: «پوراندخت دختر خسروپرویز جامه سبز گلدار و شلوارش آسمانی و تاجش نیز آسمانی بود و بر تخت نشسته تبرزینی در دست داشت.» حمزه اصفهانی نیز در کتاب سنی ملوک الارض و الانبیا چنین آورده است: «پوراندخت دختر خسرو پرویز جامه او سبز گلدار و شلوارش آسمانی و تاجش نیز آسمانی بود.» پوراندخت در پاییز سال ۶۳۱ میلادی درگذشته است.