در این حمله قرار بود نظامیان آمریکا با هدایت نیروهای تصفیه شده ارتشایران و براساس طرحی منسجم و بی‌نقص با هلی‌کوپتری عازم ورزشگاه امجدیه تهران شوند و پس از آزادسازی گروگان ها اهداف مورد نظر خود را نیز بمباران کنند.  همه چیز برای یک پیروزی تمام عیار مهیا بود. ۹۵ نیروی کماندوی آموزش دیده با تجهیزات نظامی بسیار قوی در پنجم اردیبهشت ماه سال ۵۹ همراه ۱۴ بالگرد و هواپیما در صحرای طبس فرود آمدند که به ناگاه توفانی از شن به هوا خاست و دید خلبانان را به حدی ضعیف کرد که دو بالگرد با یکدیگر برخورد کردند و آتشی مهیب در صحرای طبس برپا شد. سه هواپیما کار حمل سوخت، سه هواپیما برای حمل نظامیان و هشت بالگرد برای انجام عملیات در درون خاک ایران تدارک دیده شده بود. چند متری تا فرود باقی‌مانده بود، توفانی درگرفت. دستگاه هیدرولیک یکی از بالگردها از کار افتاد، دو بالگرد دیگر نیز به دلیل دید بسیار کم در اثر توفان با یکدیگر اصابت کردند و آتش گرفتند. به این ترتیب این عملیات در نقطه آغاز شکست خورد.