تاریخ آخرین ویرایش : چهار شنبه،15-2-1400
تعداد بازدید :61

علت‌ شناسي انحطاط و عقب‌ ماندگي ايرانيان

كتاب «تاريخ علت‌شناسي انحطاط و عقب‌ماندگي ايرانيان و مسلمانان از آغاز دوره قاجاريه تا پايان دوره پهلوي» 20 سال پيش نوشته شده و 17 سال پيش يك بار منتشر شد و اكنون به همان شكل و بدون تغيير و بازنويسي(با رسم‌الخط امروزي و با تبديل پي‌نوشت‌ها به پانوشت) بازنشر شده است. اين كتاب پس از مقدمه و درآمدي با نام «نگاهي به پيشينه علت‌شناسي انحطاط در تاريخ‌نگري اسلامي و ايران از ابن‌خلدون تا اوايل دوره قاجاريه» در 15 فصل تنظيم شده است. ميرزافتحعلي آخوندزاده، ميرزاملكم‌خان ناظم‌الدوله، ميرزايوسف‌خان مستشارالدوله، سيدجمال‌الدين اسدآبادي، ميرزاآقاخان كرماني، ميرزاعبدالرحيم طالبوف، ميرزامحمدحسن ناييني، سيدحسن تقي‌زاده، ابراهيم پورداود، ذبيح بهروز، احمد كسروي، مهدي بازرگان، مرتضي مطهري، علي شريعتي و نظريه شيوه توليد آسيايي و هواداران ايراني آن فصل‌هاي كتاب را در بردارد. كتاب «تاريخ علت‌شناسي انحطاط و عقب‌ماندگي ايرانيان و مسلمانان از آغاز دوره قاجاريه تا پايان دوره پهلوي» تاليف داريوش رحمانيان در 448 صفحه، شمارگان 700 نسخه و بهاي 115 هزار تومان از سوي انتشارات خاموش منتشر شد.

روزنامه اعتمادنظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید