جانشینان پتر پس از اطلاع از ظهور نادر و قلع و قمع قندهاری‌ها و عقب راندن عثمانی و برکنار کردن طهماسب دوم شاه صفوی، حساب کار خود را کردند و ضمن لغو یکجانبه قراردادی که با عثمانی امضا کرده بودند از همه دعاوی خود دست برداشتند و دستور بازگشت نیروها را صادر کردند. اسناد آرشیو «سن‌پترزبورگ» نشان می‌دهد که به تزار وقت روسیه (جانشین پتر یکم) گزارش کرده بودند که اگر نادر از منطقه دربند قفقاز عبور کند به تصرف روسیه قانع نخواهد شد و تا اروپای مرکزی پیش خواهد راند.

برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد