تاریخ آخرین ویرایش : چهار شنبه،28-1-1398
تعداد بازدید :300

ماجرای قتل گریبایدوف در تهران

 

ماجرای قتل گریبایدوف در تهران 
الکساندر گریبایدوف دیپلمات، نظامی، 
نمایشنامه‌نویس و طنزنگار روس ۱۵ ژانویه ۱۷۹۵ 
(۲۵ دیماه) در مسکو به دنیا آمد و ۱۱ فوریه ۱۸۲۹ در ۳۴ سالگی در تهران به دست مردم کشته شد. 
گریبایدوف که در جریان جنگ روس و ایران، همه جا درکنار ژنرال پاسکوویچ بود پس از دادن قرارداد ترکمنچای به تزار، از جانب او به سمت سفیر روسیه در تهران منصوب شد. 
وی در سفارت روسیه در تهران به یک خواجه حرمسرای فتحعلیشاه که از مردم قفقاز بود پناهندگی داد. این خواجه فراری گریبایدوف را در جریان سرنوشت دختران قفقازی و به ویژه گرجی ها در حرمسراهای شاه و شاهزادگان و مقامات ایران قرارداد و گریبایدوف که تحت تاثیر حرف های او قرارگرفته بود، نخست به دو زن قفقازی که از خانه یک شاهزاده قاجار فرارکرده بودند پناه داد و سپس دستورداد که درصورت لزوم برای پس گرفتن این زنان که در حرمسراها بودند، به زور متوسل 
شوند. 
انتشار این تصمیم در تهران، ایرانیان را که از قرارداد ترکمنچای ناخوشنود بودند خشمگین ساخت و به نام جلوگیری از تعرض به حرمسراها و توقیف زوجه مردم، به سفارت حمله بردند و با وجود مقاومت قزاق های محافظ سفارت وارد آن شدند و گریبایدوف، کارکنان سفارت، قزاق ها و حتی خواجه پناهنده شده را کشتند.

برگرفته از روزنامه اطلاعات نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید