۱۲ تیرماه ۱۳۳۰ نیروهای ایرانی در پی تمرکز نیروهای انگلستان در بصره، سلیمانیه، کرکوک و اربیل (عراق) برای حمله به ایران مانور برگزار کردند. پس از ملی شدن نفت ناو انگلیسی موریشس وارد اروندرود شده بود. یگان‌های ارتش ایران در خیابان‌های شهرهای مختلف برای تقویت روحیه هموطنان رژه رفتند و مردم را به تماشای مانورهای نظامی خود دعوت کردند. مردم که به هیجان آمده بودند داوطلبانه در خوزستان و مناطق مورد تهدید، به کمک سربازان شتافته و به حفر سنگر توپ پرداخته بودند. فرماندهی دفاع از آبادان به «ژنرال کمال» سپرده شده بود و نیروی کمکی از شیراز و قزوین و همه واحدهای لشکر هفتم پیاده کرمان روانه خوزستان شده بودند. همچنین چند خلبان نیروی هوایی داوطلب عملیات کامیکازی(انتحاری) و کوبیدن هواپیماهای پر از مواد منفجره به کشتی انگلیسی شده و مردم به تمجید و قدردانی از آنان پرداخته و روزنامه‌ها به چاپ عکس‌های ایشان دست زده بودند. نیروی دریایی با وجود ضعف و نداشتن ناو سنگین به حالت آماده‌باش درآمده بود.