دکتر مصدق- بنده می‌خواهم عرض کنم تا مجلس درست نشود دولت درست نمی‌شود و هیچ ممکن نیست برای اینکه خود بنده در دوره چهارم وزیر مالیه بودم یکی از ماموران مالیه که بنده حالا نمی‌خواهم اسم ببرم از محل ماموریت خودش از صندوق دولت ۱۵ هزار تومان ملک خرید.

حاذقی- حالا هم سر کار است آقای دکتر؟

دکتر مصدق- … آقا اجازه بدهید عرض کنم بعد که حساب این را رسیدگی کردند قریب ۹۰ هزار تومان باقی آورد. کمیسیون محاسباتی که آنجا بود گفتیم که حساب این شخص را طوری برآورد کنید که ما بتوانیم بگیریم و جمع ۳۸ هزار تومان بدهکار شد. بنده برای اینکه بتوانم تعقیب بکنم یک سلب مصونیتی از مجلس دوره چهارم خواستم، آقایان تصدیق می‌کنند که وضعیت و اخلاق امروز ما از دوره چهارم بدتر شده و بهتر نشده (صحیح است) در دوره چهارم تقنینیه وقتی که بنده سلب مصونیت آن وکیل را از مجلس درخواست کردم برخاستند گفتند آقای وزیر مالیه شما یک ظرف از لجن پر کرده‌اید و می‌خواهید سر وکلا بپاشید؟

 بنده گفتم که وزارت و کار را قبول نمی‌کنم و همان شد که دولت استعفا کرد و آن کابینه رفت. پس اول باید مجلس اصلاح شود. مجلس شورای ملی وقتی اصلاح شد دولت خوب می‌آورد مجلس بد که نمی‌تواند دولت خوب بیاورد. شما هر کسی را که بیاورید وقتی که مجلس بد باشد ۱۵ روز که سر کار بود برای عدم اعتماد از بین خواهد رفت باید یک کاری بکنیم که مجلس شورای ملی خوب بشود وقتی که مجلس شورای ملی خوب شد آن وقت مملکت قرین سعادت خواهد شد. این نظر بنده است و بعد می‌خواهم عرض کنم که این شکارچی‌هایی که می‌روند شکار اگر شکار دم تیرشان آمد و زدند که زدند اگر نزدند شکار پنهان می‌شود اگر امروز این کمیسیون انتخاب شد که بنده یقین دارم این کار خواهد شد ولی اگر امروز انتخاب نکنند هیچ کار نخواهد شد، ‌بنده برای اینکه آقایان متذکر باشند ۱۰ نفر از آقایان نمایندگان را همین‌طور نوشتم حالا این را هم عرض می‌کنم که این کمیسیون پنج نفری را انتخاب بفرمایند و خیلی هم در پیشنهاد اصرار نفرمایید که این کار تمام شود والا بعد ممکن نخواهد شد. وقتی که این هیات انتخاب شد اگر در ضمن کار نواقصی برای خودش دید به مجلس پیشنهاد می‌کند تا رفع شود، اشخاصی را که بنده پیشنهاد کردم عبارتند از: آقایان: امیر تیمور- مهندس فریور- دکتر معظمی- ایرج اسکندری- شهاب فردوسی- مظفر‌زاده- امامی- طوسی- صادقی-‌هاشمی- این ده نفر را بنده نوشته‌ام پنج نفر از این ۱۰ نفر را هرکدام صلاح می‌دانید انتخاب بکنید تا ما بگوییم مجلس چهاردهم خواست خودش را اصلاح بکند و اگر موفق نشود تقصیر مجلس نباشد.