آقا سیدیعقوب: بنده در این ماده عرایض زیادی ندارم الا اینکه دو سه مساله را آقای وزیر مالیه و مخبر محترم اظهار کردند که خواستم جواب عرض کنم و خیلی هم متاسفم از اینکه آقای وزیر مالیه تشریف ندارند، آقای وزیر مالیه می‌فرمایند ما هر قدری که تصور بکنیم تشکیل ادارات می‌دهیم! خیر این‌طور نیست. وزرای ما همچو متخصصی نیستند که هر روز یک خرجی درست و به مردم تحمیل کنند. در روزنامه‌جات می‌نویسند که وزرا هر روز یک اداره درست می‌کنند به اسم اداره اطلاعات! اداره سیاسی! اداره پلتیکی! هی خرج، هی خرج! این‌طور نیست. اگر وزرا این‌طور متخصص بودند که هی اداره برای مملکت تشکیل بدهند دیگر ما اینجا نبودیم ما در اینجا هستیم که ببینیم چه خرجی را برای ملت لازم داریم. و باید مسائل کاملا تحت کنترل و نظارت ما باشد. هرکس را می‌خواهند داخل کنند و هر اداره که باید تشکیل شود تمام باید تحت نظر مجلس باشد. می‌گویند ما هر خرجی را می‌توانیم بکنیم! خیر این‌طور نیست. شما چه کاره‌اید که هر خرجی را بتوانید بکنید؟بنده که رای نمی‌دهم آقایان و آن کسانی هم که می‌دانند این حق مال خودشان است رای نخواهند داد. مگر اینکه حس بشود که برای مملکت لازم است و مملکت محتاج است. نه اینکه وزیر محتاج باشد و به واسطه یک روابطی مایل شده است و وجود فلان آدم را لازم می‌داند داخل کند. بنده وجود او را لازم نمی‌دانم و عقیده هم ندارم.

این راجع به فرمایش آقای وزیر مالیه. اما راجع به فرمایش آقای شیروانی. عرض می‌کنم همان‌طور که خودشان هم فرمودند بنده هم عرض کردم و کاملا اطلاع دارم که وزارت پست و تلگراف خراب است. بنده به نجابت کسی حمله نکردم و کسی را محل ایراد قرار ندادم. بلکه بنده معتقدم که نجابت بهترین چیزها و بالاترین مقامات است، بنده راجع به خرابی پست و تلگراف عرض کردم. این متخصص که آبادی را از بلژیک بار نمی‌کند بیاورد اینجا، شما همین اختیاری را که به او می‌دهید به معاون یا مدیرکل وزارتخانه که در اینجا هست بدهید و قانون را هم بدهید به دستش و بگویید آقای معاون، آقای مدیرکل حالا مثلا‌ وزیر داخل در قسمت‌های سیاست و ژنرال پلیتیک است و داخل در این کارها نمی‌شود. تو این کار را بکن این وزارتخانه‌ مدیرکل که خیلی پیدا کرده است. وزیر را هم کاری نداریم. معاون اداری را که اینجا هست قوت و اختیار بهش بدهید و بگویید آقا! قانون را اجرا کن بنده نگفتم همه اجزا را بیرون کنند که فردا برای بنده کودتای پست و تلگراف درست کنند خیر. بنده عرض کردم قانون در آنجا حکومت کند و مستخدمین ادارات باید تحت قانون اطاعت کنند. نظر به این مساله و مخصوصا ضیق‌ مالیه که بنده می‌بینم و با این حس که در مجلس پیدا شده است که امسال بلکه بتوانیم مالیات سرانه و اصناف را لغو کنیم. به این جهت بنده عرض کردم اختیاری به معاون یا مدیرکل بدهید که برود در وزارتخانه این تشکیلات را درست کند. اگر از عهده اصلاح تشکیلات آنجا برنیامده و نتوانست این دسته‌جات کوچکی را که در آنجا هستند اصلاح کنند آن وقت کس دیگر را بیاورید و با این اختیارات گمان نمی‌کنم ما محتاج باشیم صدهزارتومان بر بودجه مملکت بیفزاییم.

رئیس: آقای عباس میرزا.

عباس میرزا فرمانفرماییان: آقای آقا سیدیعقوب که با این لایحه مخالفت می‌فرمایند فقط از ‌نظر قلت مخارج و صرفه‌جویی است. ولی اساسا باید این نکته را متوجه شوند که وزارت پست و تلگراف یک وزارتخانه داخلی نیست و تنها برای ارتباطات داخلی مملکت نیست، بلکه وسیله ارتباطات ایران با تمام دنیا است و اهمیتی هم که روز اول پست و تلگراف داشته مرتبط کردن کل ممالک بوده است به هم. و البته در این موضوع هر قدر این موسسه بهتر و آبرومند‌تر اداره ‌شود،حیثیات مملکت در انظار خارجه بهتر حفظ می‌شود و از این ‌نظر بنده عقیده‌ام این است که موافقت در این موضوع و خرجی که در اینجا پیش‌بینی شده است در مقابل این خرج‌هایی که شده و مستشارانی که استخدام می‌شوند چندان اهمیت ندارد. این یک خرجی است که اداره پست و تلگراف به مناسبت حوائجی که برای ارتباط با خارجه دارد لازم است بکند زیرا پست‌خانه مخصوصا یک موسسه بین‌المللی است و هر چند سالی یک مرتبه کنفرانس‌های پستی در خارجه ‌تشکیل می‌شود و خیلی لازم است.