۳۰ مرداد ۱۳۳۲ اعلام شد که بازداشت هواداران دکتر مصدق و مقامات منصوب از جانب او در سراسر کشور ادامه دارد و تا بامداد این روز بیش از دویست تن بازداشت شده‌اند و بسیاری از مقامات دولتی برکنار شده و تصفیه ادارات ادامه خواهد داشت. بسیاری از مقامات نیز خود کناره‌گیری کرده بودند از جمله اللهیار صالح از سمت سفیری ایران در آمریکا استعفا داد. به گزارش رسانه‌ها که در روزشمارها هم نقل شده است، در این روز سرلشکر زاهدی به دیدار آیت‌الله کاشانی در منزل وی رفت که در جریان این دیدار دکتر بقایی، شمس قنات‌آبادی، حائری‌زاده و نادعلی کریمی هم آنجا بودند. در همه شهرها حکومت‌نظامی برقرار بود. نشریات چپگرا و ملی‌گرا از دو روز پیش تعطیل شده بودند.