نمایندگان اقلیت عضو کمیسیون مخصوص نفت در ضمن نطق‌های قبل از دستور خود سعی و کوشش نموده‌اند مضار سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و عملیات مخرب کمپانی نفت جنوب را در امور این کشور و باطل و کان لم یکن و بلا اثربودن قرارداد تحمیلی ۱۹۳۳ را از پشت کرسی مجلس شورای ملی به سمع آقایان نمایندگان محترم و به عرض ملت ایران و به اطلاع جهانیان برسانند، بر هیچ‌کس پوشیده نیست که ترتیبی را که در سال ۱۳۱۲ دولت دیکتاتوری با کمپانی داده بود چون با وضع فورس ماژور به دولت ایران تحمیل و در مجلس فرمایشی به تصویب رسیده و به‌طور کلی فاقد آن شرایطی است که برای انعقاد عقود ضرورت دارد علی‌هذا به هیچ‌وجه دارای اعتبار نبوده باطل وکان لم یکن می‌باشد بنابراین مجلس شورای ملی ناگزیر است به نام ملت ایران در ضمن اعلان بطلان ترتیبی که دولت وقت در سال ۱۳۱۲ با کمپانی نفت داده عملاً اکتشاف و استخراج نفت و بهره‌برداری از معادن نفت و به‌طور کلی صنعت نفت و مشتقات آن را در ایران ملی اعلام کند یعنی تمام این عملیات در انحصار دولت ایران درآید تنها راه استیفای حقوق ملت ایران همین است.

از متن سخنرانی محمود نریمان، نماینده دوره شانزدهم مجلس شورای ملی در روز ۲۶ آذرماه ۱۳۲۹ که پس از نخست‌وزیری مصدق به مقام وزارت دارایی رسید.