تاریخ آخرین ویرایش : چهار شنبه،21-8-1399
تعداد بازدید :219

نقدي بر رونمايي كتاب انديشه هاي معماران معاصرايران (جلد اول ) ( عشق خالق هنر است جه معشوق باشد جه نباشد وهنر بي عشق را نمي توان هنر ناميد (

در اين دوران كه كرونا زندگي وكار همه را برهم زده وعده اي را به ديار باقي وعده اي راوادار به خانه نشيني نموده كه در كنج خلوتي بنشينندو علاوه بر مرور خاطرات مطالعه اي مجدد از كتابها ومدارك خود بنمايندكه يكي يكي از آن افراد نگارنده ميباشد .

درمطالعات كتابهاي ارزشمند به مقاله در مورد رونمايي كتاب( انديشه معماران معاصر ايران ) اثر اسماعيل آزادي مورد توجه ام قرار گرفت و پس از مطالعه با خود فكر كردم اگر نقدي ازمراسم  رونمايي آن كتاب كه در اول ارديبهشت  1390 برگزار گرديده  بنمايد  شايد براي آنان كه در جلسه  حضور داشتند ياد آور خاطرات باشد وبراي آنان كه حضور نداشتند مخصوصا" سايرمعماران وعلاقمندان آگاهي از انديشه ها وتفكرات معماران پيشكسوت پر بار خواهد بود .

كتاب ( انديشه معماران معاصر ايران ) با همت انجمن مفاخر تاكنون علاوه بر جلد اول  جلد هاي (دوم وسوم وچهارم )در راستاي مفاهيم وخط ومشي جلد اول تا كنون بچاپ رسيده است  

نگارنده سعي نموده در اين مقاله  با حفظ امانتداري خلاصه اي ازمقاله منتشره درپيام ساختمان  15 ارديبهشت 1390 را كه درمورد رونمايي جلد اول كتاب (انديشه معماران معاصر ايران ) درج گرديده راذكر نمايد .

اميد است كه اين باز خواني تجديد خاطراتي از بزرگان معماري ايران گردد و براي آنان كه حضور نداشتند و يا اطلاعي از آن مراسم نداشتند فرصتي براي باز خواني آن و اطلاع از سوابق گردد .

بازخواني هرمطلب( معتبر) بعد از چندين سال موجب مي گردد كه خواننده را در خود و دنياي تفكرات فرو برد ودر نهايت شايد يك استحاله اي در فكر و انديشه اش پديد آورد .

چكيده مقاله به شرح زير است .

همانگونه كه ذكرشد جلد اول كتاب(انديشه معماران معاصر ايران)اثراسماعيل آزادي شامگاه اول ارديبهشت ماه 1390 همزمان با هفته معماري در خانه هنر مندان ايران با حضور جمعي از معماران رونمايي شد.

در ابتداي اين مراسم نويسنده كتاب  خطاب به حاضران عنوان كرد كه شما در اولين روز ارديبهشت ماه به حرمت قلم در خانه هنر گرد آمديد تا در مراسم اين كتاب حضور داشته باشيد و در ادامه بايادكردن از شادروان هادي ميرميران به عنوان يكي از اساتيد برجسته معماري افزود :

(عشق خالق هنر است  جه معشوق باشد  جه نباشد وهنر بي عشق را نمي توان هنر ناميد ) .

سرتا سرتاريخ  معماري ماآدميان هنر بود وعشق وبا نگاه به آنچه به جا مانده  مي توان فهميد كه معماري مورد احترام بشر بوده است .

مانند تخت جمشيد وايوان مدائن و.....حسي رل برمي انگيزد كه به خوبي مي توان فهميد  اينها اوج هنر شيفتگي ومعماري ونماد فاخرفرهنگ اين مرزوبوم هستند و افزود در عصر حاضر با نگاه كردن به شهرهاي بي دروازه امروز  شهرهاي بي ريختي را مي توان ديد كه بويي از هنر در آن به مشام نمي رسد و حاصل مظلوميت معمار ومعماري هستند و در ادامه گفت آزادي و عدل و اراده معماران ونبودن هنر در بستر مديريت شهري از مظلوم واقع شدن  معماري ايران برشمرد  ودر ادامه گفت : در معماري امروز شاهد خلق آثاري هستيم كه پول وثروت در آن حرف اول را مي زنند .

شهريار سيروس ديگر سخنران اين مراسم بود كه با طرح چند پرسش تاكيد كرد.

اين معمار ادامه داد ديگر نمي توانيم بگوييم معماري همان معماري 30 سال قبل است براي همين بايد نقد شود و راجع به آن صحبت كنيم .

در ادامه مراسم دكتر كامران صفا منش درباره كتاب انديشه معماران معاصر ايران در سخناني بيان كرد : خوشيختانه اين كتاب اصيل وسازنده است چرا كه كپي شده نيست وافكار و درددل معماران معاصر در اين كتاب ديده مي شود . واين امري مثبت است و اين كتاب اصيل وسازنده  است .

 

كتابي منحصر به فرد

در بخش ديگري از اين مراسم  علي كرمانيان  /محمد رضا حائري و محسن شهيدي در ميزگردي به نقد اين كتاب پرداختند و محمد حائري كتاب را  (كتابي منحصر به فرد ) دانست.

محسن شهيدي در سخنان كوتاهي  گفت : تبريك مي گويم كه در اين ركود اقتصادي  كتابي چاپ شده كه در زمان شكوفايي اقتصادي هم اين اقدام انجام نشده است .

ديگر سخنران علي كرماني نيز اين كتاب را داراي نكاتي دانست كه تا به حال مطرح نشده اند اما خوشبختانه از امروز مكتوب شده است ودر عين حال اظهار اميدواري كرد تا چاپ هاي ديگر اين كتاب منتشر شود ودر خاتمه بيان داشت كه بهتر بود در انتهاي هر بحث يك جمع بندي كامل صورت مي گرفت وراه كارهايي ارائه  مي شد .

درجلد اول كتاب  انديشه هاي معماران معاصر ايران  نقطه نظرات  12 تن از معماران از جمله ايرج اعتصام / گيتي اعتماد / سيروس باور /كيومرث بيات / اردشير سيروس / حسين  شيخ زين الدين/علي اكبر صارمي /بهرام فريور صدر /  منصور فلامكي / عليرضا قهاري / ايرج كلانتري وابوالحسن مير عمادي را در بر ميگيرد و اسماعيل آزادي در مصاحبه با اين معماران نظرات آنان را جمع آوري كرده است .

در مقدمه اين كتاب(جلد اول ) چنين آمده است انديشه پژوهشي در ميراث مكتوب فرهنگ وهنر چند هزار ساله ما  به جز ادبيات آنهم در پرده استعاره و ابهام واشاره در هيچ يك از عرصه هاي خاص در عرصه هنرهاي كاربردي / مقرون به بيان مفهوم وتعمق در روح زمانه و تبين رويكرد ها وعلت وچگونگي خلق آثار نبوده است . حتي در شرح آنچه پديد آمده  / توصيف فرم و كالبد نگرشي مسلط دارد .

اميد است در آينده  بتوان نقد هاو نظرات معماران معاصر در جلدهاي دوم و سوم و چهارم كتاب ( انديشه معماران معاصر ايران )را به رشته تحرير در آورد .

 

                                                                                                                                 بيژن  علي آبادي

 

 

 

عضو مرتبط : بیژن علی آبادی  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید