تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :947

موهبت خاطره : همایش انجمن ملی تاریخ شفاهی نیوزیلند

21ـ 20 سپتامبر سال 2014

انجمن ملی تاریخ شفاهی نیوزیلند (NOHANZ) پذیرای خلاصه مقالات جهت ارائه درهمایش تاریخ شفاهی است که در تاریخ 21 ـ 20 سپتامبر در ویلینگتون(Wellington) نیوزیلند برگزار می‌شود. این همایش دوسالانه گفتگوهای جالب و به لحاظ فکری تقویت‌کننده ای  را بردارد و شرکت‌کنندگان از گرمی و اشتیاق همراهی یکدیگر برخوردار می شوند.

موضوع های همایش به این شرح است:


درک خاطره: خاطره موهبت قدرتمندی است که برای برقراری ارتباط ما با گذشته و حال و آموختن در مورد آینده ضروری است. نحوه کارکرد خاطره چگونه است؟ خاطرات فردی و جمعی چگونه با هم مرتبط هستند و تعامل دارند؟

رابطه دوطرفه ـ گرفتن و دادن: وقتی مردم خاطرات و دیدگاه‌های خود را در تاریخ شفاهی برای دیگران بیان می‌کنند، مطالب شخصی، عمومی می‌شود. انگیزه مصاحبه‌شوندگان چیست؟ توقعات آنها چیست و این اطلاعات رادر اختیار چه کسی قرار می¬دهند؟ خاطره تا چه حد خصوصی است؟ تاریخ‌نگاران شفاهی تا چه حد قدر موهبتی را که ضبط کرده‌اند می‌دانند؟ در مورد مخاطبان ناشناس آینده چه طور؟

به اشتراک گذاشتن خاطره: در عصر دیجیتال، دسترسی به تاریخ شفاهی و گزینه‌های انتشار در حال شکوفایی است. این گزینه‌ها، مزیت‌ها و معایب آن کدام است؟ چه سؤالاتی در مورد اخلاق و حریم خصوصی مطرح می‌شود؟

لطفاً برای ارسال مقاله از این نشانی استفاده کنید:
http://www.oralhistory.org.nz/documents/conf14.pdf

مایکل دادینگ (Michael Dudding)
کمیته همایش NOHANZ  سال 2014
انجمن ملی تاریخ شفاهی نیوزیلند
نشانی:
 Te Kete Kōrero-a-Waha O Te Motu
Wellington, NEW ZEALAND

ترجمه: اصغر ابوترابی
به نقل از هفته نامه تاریخ شفاهی

موضوعات مرتبط : تاریخ شفاهی    


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید