تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :2291

استاندار همدان : فعالیت بیشتر در تمامی زمینه ها رویكرد سال 90 است

استاندار همدان گفت: سال 90 ، سال فعالیت بیشتر در تمامی زمینه ها به خصوص در زمینه های ایجاد اشتغال پایدار، ایجاد بسترهای سرمایه گذاری داخلی و خارجی و استفاده از ظرفیت های شهرستان ها و دستگاه های دولتی است.

به گزارش ایرنا 'كرمرضا پیریایی' روز چهارشنبه در همایش اشتغال استان همدان بر داشتن طرح و برنامه در سال آینده تاكید كرد و افزود: ایجاد اشتغال برای تحصیل كردگان و دانش آموختگان دانشگاه ها رویكرد سال 90 است.
وی همچنین از امضای میثاق نامه توسط مدیران اجرایی این استان در آغاز سال 90 در خصوص انجام هرچه بهتر وظایف محوله خبر داد.

استاندار همدان اظهار داشت: كسب امتیاز بالا در مجموعه اداری استان همدان در زمینه ایجاد اشتغال، ماحصل برگزاری 9 جلسه در كارگروه استانی و 18 جلسه در كارگروه های شهرستانی در قالب دو دور سفر شهرستانی و ساعت ها كار فرمانداران برای تصمیم گیری بوده است.

فرماندار نهاوند نیز در این همایش گفت: این شهرستان با ایجاد شش هزارو 690 شغل در سالجاری به 211 درصد از تعهدات خود در ایجاد اشتغال عمل كرده است.
'اسماعیل زارعی كوشا' افزود: بالاترین درصد اشتغالزایی در این شهرستان توسط صندوق مهر رضا، صنایع و معادن و بخش كشاورزی محقق شده است.
وی با اشاره به برگزاری 10 جلسه كارگروه اشتغال در شهرستان نهاوند در سالجاری اظهار داشت: بهره برداری از كارخانه سیمان نهاوند در دستور كار سال آینده قرار دارد.

فرماندار تویسركان نیز در این همایش گفت: این شهرستان با ایجاد چهار هزارو 532 شغل در سالجاری به 179 درصد از تعهدات خود در ایجاد اشتغال عمل كرده است.
'حسن بهرام نیا' افزود: 26 جلسه كارگروه اشتغال با 127 مصوب و 774نفر ساعت در سالجاری در این شهرستان برگزار شده است.

فرماندار اسدآباد نیز در این همایش گفت: پیشرفت مطلوب ذوب آهن اسدآباد پس از 10 سال ركود، بستری مناسب برای توسعه این شهرستان است.
'مصطفی آزاد بخت' افزود: فضای كنونی این شهرستان فضای كارو تلاش است و سرمایه گذاری برای مسكن شهری و روستایی در دستور كار سال آینده این شهرستان قرار دارد.

فرماندار كبودرآهنگ نیز در این همایش گفت: 9 دستگاه اجرایی این شهرستان نظیر كمیته امداد، صنایع و معادن، بازرگانی و آموزش و پرورش بیش از 100 درصد از تعهد خود در ایجاد اشتغال را اجرایی كرده است.
'عبدالحسین مرادی' با اشاره به برگزاری 14 جلسه كارگروه اشتغال در این شهرستان افزود: تجربه های سالجاری این شهرستان در ایجاد اشتغال می تواند در عملكرد بهتر سال 90 موثر باشد.

به نقل از ایرنا

استان مرتبط : همدان  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید