گواهی‌نامه هنرستان به امضای مدیر کل بنگاه راه‌آهن و وزیر فرهنگ می‌رسید و ارزش آن برابر متوسطه کامل فنی بود. فارغ‌التحصیلان این هنرستان پس از گذراندن دوره شش ماهه کارآموزی به‌عنوان تکنیسین درجه۲ استخدام می‌شدند و فارغ‌التحصیل‌های دوره اول خط و ابنیه به جای شش ماه کارآموزی، شش ماه در هنرستان مانده و دوره تکمیلی خط را می‌گذراندند. در سال ۱۳۲۱ دوره متوسطه نیز به هنرستان راه‌آهن اضافه شد و کسانی که دارای گواهی‌نامه ششم ابتدایی بودند، در این دوره پذیرفته می‌شدند و دوره اول متوسطه را در کلاس‌های هنرستان که علاوه بر دروس دبیرستانی دروس مخصوص راه‌آهن و عملیات یدی کارخانه‌ای هم داشت می‌گذراندند و برای رفتن به دوره دوم هنرستان آماده می‌شدند. از سال ۱۳۲۴ تصمیم گرفته شد که دو سال چهارم و پنجم هنرستان مشترک باشد و دروس تخصصی جریه و خط و حرکت طی دو سال و به همه دانشجویان کلاس تدریس شود. هنرستان عالی تکنیسین راه‌آهن هم در سال ۱۳۱۵ تاسیس شده و فعلا زیر نظر اداره آموزش و امور اجتماعی راه آهن دولتی ایراناداره می‌شود. ترتیب پذیرش دانشجو داشتن حداقل دیپلم ریاضی و گذراندن مسابقه ورودی است و مدت تحصیل هم دو سال است. برای دوره عالی و برای تخصصی کارآموزی حداقل هفت ماه و حداکثر یک سال. درجه‌ای که در این هنرستان داده می‌شود فوق دیپلم در رشته فنی راه‌آهن است.

منبع: حسین محبوبی اردکانی، تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۰.