دو دهه بعد ناصرالدین شاه بعد از نخستین سفرش به اروپا، سیاست متمرکز کردن دستگاه ضـرب سـکه را اجرایی کرد و برای این کار دستگاه‌ها وماشین‌های‌ لازم از اروپا خریداری شد و در سال ۱۲۹۴ قمری چرخ سکه و ضرابخانه دولتی به ریاست مـیرزاعـلی‌خان امین‌الملک و به کمک مستشار اتریشی تاسیس شد. ناصرالدین شاه در سال ۱۲۹۹ قمری اعلامیه‌ای درخصوص تایید صحت عـیار‌ مـسکوکات‌ ضرابخانه دولتی جدید صادر کرد و به همه ولایات حکم شـد کـه‌ همه‌ سکه‌های قدیم را به ضـرابخانه دولتـی بفرستند و پول جـدیدالضـرب بـگیرند و هرکس از تاریخ ماه ربیع‌الاول آن سال تـا مـدت ۶ ماه پول طلا و نقره داشته باشد و آن را‌ به‌ سکه جدید الضرب تبدیل نـکند، خـزانه دولت آن را در عوض پول رایج قبول نخواهد کرد.