تاریخ آخرین ویرایش : سه شنبه،16-11-1397
تعداد بازدید :842

يادي ازيك معمار بزرگ ايراني (طراح ورودي اصلي دانشگاه تهران ) .

سردر

ورودي اصلي  دانشگاه تهران  ( طراح  استاد كوروش فرزامي )

 

   چندسال قبل در مقاله اي يادي  از دوست عزيزم استاد هادي ميرميران نمودم و مدتي بعد  يكي ديگر  از همكاران درمورد استاددكتر هوشنگ سيحون و  واستاد دكترمزيني و ديگر همكاران براي ساير معماران  معاصر در گذشته  اين چنين كردند ويادنامه اي ارائه  دادند وليكن تا كنون براي استاد كوروش فرزامي مطلبي گفته نشده ويا  مجلس يادبود وبزرگداشتي كه در خور آن استاد باشد از طرف  جامعه معماران  وهنرمندان گرفته نشده است  .

 اكنون نگارنده  را برآن داشت كه در چند سطر وبطور مختصر يادنامه اي براي اين معمار عزيز كشورمان  استادكوروش فرزامي كه در كنار ما نيست وخلاقيتهاي معماري او  جاودانه شده برشته تحرير در مي اورد و تصور برآن است كه اين تلنگري باشد كه هم يادي ازآن استاد شده باشد و هم آنكه شايد  برخي از معماران جوان نام آن استاد را نشنيده وبا كارهاي او آشنايي ندارند كه در اين راستا مبادرت به نگارش اين مقاله گرديد  .

 

زنده ياد استاد كوروش فرزامي

استاد  كوروش فرزامي در سال1341ازدانشگاه تهران فارغ التحصيل شدوباارايه طرح هاي بسيار عالي وغني جزو برجسته ترين معماران معاصر كشور درآمد  .

شايان ذكر است كه قبل از انقلاب روال براين بود كه برخي پروژه هاي شاخص را به مسابقه ميگذاشتند  (در دانشكده معماري بصورت پروژه ) كه  دانشجويان ومعماران جوان وساير  اساتيد معماري درآن شركت ميكردند وتيم داوري كه از اساتيد دانشگاه تهران بودند بدون درنظرگرفتن سوابق معمار (دكترا - مهندس معمار- دانشجو - طراح )  نسبت به ارزيابي طرح هاي ارايه شده اقدام مينمود كه در اين راستا طرح سردر دانشگاه تهران چندين  سال قبل از انقلاب  به مسايقه گذاشته شد و طرح هاي مختلف  توسط معماران جوان و پيش كسوت تان وهنرمندان ارائه گرديدكه درنهايت  داوران مسابقه از نظر شكلي ومفهومي طرح كوروش فرزامي به عنوان طرح شاخص انتخاب و دستور ساخت آن صادر شد .

طرح سردردانشگاه تهران را ميتوان  يكي  از آثار باارزش اين معمار بزرگ برشمرد و اين سردر بعد از 26 سال جايگزين سردر قبلي دانشگاه تهران شد .

 نكته: سنت حسنه ( مسابقه طراحي )  برهم خورد وكمتر مسابقه معماري در دانشكده ها ومجامع  انجام ميشود واكثر پروژه ها ي طراحي وساخته شده  فاقد روح ومفهوم معماري است  .  

بيشترطرحهاي اجرايي كليشه اي شده وكمتر نهاد ويا ارگاني بفكر بهره برداري از خلاقيت هاي معماران جوان و خوش فكر استفاده ميكنند .

 

 طرح سردر دانشگاه تهران از نظر مفهومي وفرم

طرح سردر دانشگاه تهران كه توسط  استاد فرزامي  طراحي شده  الهام گرفته از تصوير خيالي دو پرنده كه بالهايشان را براي اوج گرفتن وبرخاستن از زمين باز كرده وعلم ودانش به دوبال تشبيه شده اندو اين اثر جزو آثار ملي به ثبت رسيده است .

نكته : كمتر ايراني را ميتوان يافت كه سردر دانشگاه تهران را در دوران انقلاب وبعد از انقلاب از نزديك نديده ويا تصوير آن در تلويزيون وروزنامه ها مشاهده نكرده باشد و يا آنكه جهت شركت درمراسم  نماز جمعه به دانشگاه تهران نرفته ويا نظري به اسكناس هاي رايج كشور كه نقش سردرب دانشگاه تهران كه برروي اسكناس هاي رايج  منقوش است  نظري نيانداخته باشد پس طرح سردر دانشگاه تهران  ملي در ديدملت است  .

ديگرآثار قابل ذكر  اين معمار بزرگ

1- مركز صدا وسيماي شهرهاي سنندج و مهاباد .

2- شهرك مسكوني دانشگاه تهران .

 3-مجموعه صنعتي صدا وسيما.

4-بيمارستان تهران كلينيك .

5-كارخانه زامياد .

6-غرفه ايران در نمايشگاه بين المللي اوزاكاي ژاپن

 7-غرفه فرانسه در نمايشگاه بين المللي تهران

 توجه :بدليل كثرت آثار استاد فقط ذكري از چند اثر ايشان  ذكر شد .

چندين سال است كه اين معمار بزرگ وتني چند از معماران بزرگ معاصر كشورمان كه بنيان گذار آثاري فاخر وارزشمند بوده  در ميان ما نيستند وليكن اثرشان جاودانه شده است .

پيشنهاد مي شود متوليان هنر معماري كشور يادنامه ومراسمي براي اين  معمار و ساير معماران بزرگ ايران كه در ميان نيستند  همه ساله برپا نمايند تا معماران جوان ما از معماري ومعماران گذشته بااطلاع شوند   .                       

 

 

 

 

 

 

عضو مرتبط : بیژن علی آبادی  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید