ساختمان پستخانه جدید ایران هفتم مرداد ۱۳۱۲ آغاز به‎‌کار کرد. کار ساختن این عمارت شش سال طول کشیده بود. پستخانه تازه ایران با نام «پستخانه جلیله» یک موسسه دولتی بود. در سال ۱۲۹۰ پس از سفر ناصرالدین شاه به اروپا، شخصی به نام گوستاو ریه از کشور اتریش به ایران آمد و اولین نظام‌نامه پست‌ایران را تهیه کرد. با کوشش گوستاو ریه در سال ۱۸۱۷ میلادی ایران به اتحادیه جهانی پست ملحق شد. در سال ۱۲۹۷ ناصرالدین شاه دستور داد تا موسسه پست آن روز به وزارت تبدیل شود و اداره آن را به امین‌الملک، وزیر وظایف و رئیس دارالشورا سپرد. وی یک سال بعد یعنی در سال ۱۲۹۸ از وزارت وظایف و ریاست دارالشورا استعفا کرد تا برای رسیدگی به امور وزارتخانه جدید فرصت بیشتری پیدا کند. در ۱۵ جمادی‌الاول سال ۱۳۰۳ جزوه‌ای کوچک در ۵۲صفحه به نام تعرفه اداره جلیله پستخانه ایران با چاپ سنگی منتشر شد. در این رساله نقشه‌هایی از جمیع تلگرافخانه‌ها، پست‌خانه‌ها و چاپارخانه‌ها و خطوط پستی آن ایام آمده است. به موجب مندرجات آن رساله، کشور ایران در سال ۱۳۰۳ دارای ۷ خط اصلی و پنج خط فرعی پستی بوده است.