در سال‌های گذشته متولی بخش مسکن و برخی کارشناسان اقتصاد مسکن با معرفی این بخش به‌عنوان موتور پیشران رونق اقتصاداعلام کردند لازم است برای توزیع بهینه منابع محدود، با اختصاص منابع به بخش مسکن به‌منظور حرکت به این بخش، رونق از دست‌رفته را به سایر فعالیت‌های اقتصادی بازگرداند.

در همان زمان، به رغم برخی مخالفت‌ها و تردیدها در برابر طرح این فرضیه، پژوهش‌هایی انجام شد که در آنها بخش مسکن با اشاره به برخی دلایل و مستندات به‌عنوان بخش پیشران اقتصاد کشور معرفی شد؛ نظریه‌پردازان در توضیح این موضوع اعلام کردند از آنجا که بخش مسکن به‌طور مستقیم وغیر مستقیم در ارتباط با بیش از ۱۰۰ صنعت کشور قرار دارد، تحرک در این بخش می‌تواند منجر به ایجاد رونق و بازدهی این صنایع شود.

با این حال، در اوایل دولت دوازدهم، تردیدهای قبلی درخصوص پیشران بودن بخش مسکن در مقطع زمانی فعلی تقویت شد و حتی برخی از صاحب‌نظران و کارشناسان برجسته اقتصاد مسکن به صراحت اعلام کردند در شرایط فعلی بخش مسکن نمی‌تواند به‌عنوان بخش پیشران، موتور محرک اقتصاد کشور باشد، به‌طوری که برخی صاحب‌نظران اقتصادی به جای عنوان پیشران، بخش مسکن را به‌عنوان مانعی بر سر راه توسعه مطرح کردند. از این رو در صفحه باشگاه اقتصاددانان امروز این پرسش را نزد کارشناسان و تحلیلگران بخش مسکن مطرح کرده‌ایم که آیا اساسا نظریه پیشرانی بخش مسکن می‌تواند صحیح باشد یا آنکه باید درباره آن تغییر دیدگاهی صورت گیرد.