تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1175

چراغ سبز به برج‌سازان

هر از چند گاهي در شهر تهران اخبار متعددي در زمينه قطع درختان به گوش مي‌رسد. در چند ماه اخير نيز قطع درختان توتستان ستارخان، قطع درختان منطقه شميران و نابودي درختان در حاشيه خيابان وليعصر به عنوان يكي از مشكلات شايع در محيط زيست پايتخت با بازخورد رسانه‌اي گسترده‌اي همراه بود. اين در حالي است كه درختان با قدمتي چندين‌ساله در مناطق مختلف شهر تهران به دلايل شخصي و با هدف كسب سود دستخوش نابودي مي‌شوند و بعضا برنامه‌اي هم براي حفظ و نگهداري اين درختان وجود ندارد.

چندي پيش اصلاحيه مصوبه اخذ عوارض حفظ و گسترش فضاي سبز شهر تهران به تصويب اعضاي شورا رسيد. كميسيون تلفيق شوراي شهر اين مصوبه را بررسي و جرايم قطع درختان را تعيين كرده است. در اين بررسي‌ها قرار بود كه كمترين جريمه قطع درخت در شهر تهران پنج ميليون ريال و بيشترين جريمه 8/1ميليارد ريال در نظر گرفته شود، اما در ادامه اين مصوبه با اصلاحيه و كاهش قيمت قطع درختان همراه بود. براي دستيابي به تجهيزات و معيارهاي توسعه بايد فضاي آن را نيز مهيا كرد، اما اينكه در تهران براي دستيابي به برج و آسمان‌خراش درختان چندين ساله تباه شوند نه تنها انصاف نيست، بلكه از سوي ديگر شهر را با مشكلات محيط زيستي فراواني روبه‌رو مي‌كند. در سال‌هاي اخير در كلان‌شهر تهران تعداد روزهاي هواي پاك در سال از تعداد انگشتان يك دست هم كمتر بوده است و به ندرت مي‌توان به روزهايي با هواي پاك دست يافت. درختان در كلان‌شهرها به عنوان تنفس‌گاه‌هاي شهري محسوب مي‌شوند. با وجود اهميت صيانت و حفاظت از درختان شهر اما برنامه‌هاي اجرايي و نظارتي چنداني براي حفظ محيط زيست تهران وجود ندارد و هر از چند گاهي اخباري مبني بر قطع درختان در گوشه و كنار شهر به گوش مي‌رسد و اين اتفاق پيامدي به جز آه و حسرت به همراه ندارد.

كاهش قيمت جريمه قطع درختان اشتباه است

توسعه شهري از الزامات عصر معاصر است، اما تضاد آن با محيط زيست، مقوله‌اي است كه به دغدغه‌اي همگاني تبديل شده است. يكي از مشكلات و حتي مي‌توان گفت مصائب اين تضاد، پديده قطع درختان است. همه ما كم و بيش شاهد آن بوده‌ايم كه براي احداث يك جاده يا ساخت يك مجتمع مسكوني، تجاري و... درختاني را كه گاه عمرشان به ده‌ها سال مي‌رسد قطع كرده‌اند و اين روند، البته همچنان ادامه دارد و تقريبا روزي نيست كه درختان، قرباني جنگل آهن و آسمان‌خراش نشوند. مديركل دفتر آموزش و مشاركت مردمي سازمان حفاظت محيط زيست درباره كم و كيف صيانت از درختان شهر و قوانين مندرج در آن به «آرمان» مي‌گويد: متاسفانه شوراي شهر چندي پيش مصوبه خطرناكي را در زمينه مبلغ جريمه قطع درختان تصويب كرد و بنا بر آن جريمه قطع درخت به جاي افزايش مبلغ با كاهش همراه بود. محمد درويش مي‌افزايد: كاهش قيمت جريمه قطع درختان چراغ سبزي به زمين‌خواران و برج‌سازان نشان داد تا آنها بدون هيچ محدوديتي بتوانند با هزينه كمتر به تخريب پوشش گياهي باقي‌مانده در شهر تهران بپردازند و به سهولت فضاي سبز به برج و ساختمان تبديل شود. به گفته او اين مصوبه شوراي شهر يك اشتباه بود، آن هم به اين دليل كه با اين اقدام قدرت اجرايي برخی برج‌سازان و رانتخواران افزايش مي‌يابد.

بررسي مصوبه جريمه قطع درختان دستاورد داشت

با وجود اين، يك عضو شوراي شهر تهران در زمينه ميزان تعيين مبلغ جريمه براي قطع درختان در شوراي شهر تهران به «آرمان» مي‌گويد: برخي بر اين باور هستند كه كاهش جريمه مندرج باعث افزايش تخريب يا سوءاستفاده برخي افراد سودجو مي‌شود، اما من با احترام به نظر آنها به پيامدهاي اين‌چنيني معتقد نيستم. علي صابري مي‌افزايد: شايد به ظاهر اين اقدام به نفع رانتخواران باشد، اما بايد توجه داشت كه از شوراي سوم تعرفه قطع درختان هيچ تغييري نكرده بود و اين مصوبه بايد مورد بازبيني قرار مي‌گرفت. او تاكيد مي‌كند: در زمينه قطع درختان و مسائلي در زمينه ماده هفت نيز برخی ايرادات حقوقي قانوني وارد است، آن هم به اين دليل كه از سال 1385تا 1393 هيچ تغييري در نرخ جريمه قطع درختان انجام نشده است. اين در حالي است كه در سال 1387مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در زمينه حفظ و صيانت از باغات و فضاي سبز وجود داشت، اما مسئولان ذي‌ربط تاكنون هيچ‌گونه دقتي در اين زمينه نداشته‌اند. اين عضو شوراي شهر تهران تصريح مي‌كند: اين مصوبه چندين سال بدون تغيير اعمال شده است، در ماه‌هاي اخير نيز كميسيون معماري شهرسازي معماري، رشد قيمت‌ها در زمينه جريمه قطع درختان را پيش‌بيني كرد و در جلسه نيز برخي افراد به طور غيركارشناسي نظراتي در زمينه افزايش قيمت جريمه مطرح كردند. او نظرات اعضاي شورا در زمينه افزايش مبلغ جريمه قطع درختان را غيركارشناسي مي‌داند و در اين زمينه مي‌گويد: مسئوليت اين مصوبه به عهده كميسيون معماري شهرسازي بود و اعضا در اين كميسيون به بررسي كم و كيف اين مصوبه پرداخته‌اند، با اين تفاسير نمي‌توان در جلسه ايراداتي به نظرات آنها وارد كرد. در ادامه صابري كم و كاستي‌هاي موجود در تبصره دو اين مصوبه را اين‌چنين بررسي مي‌كند: اين تبصره با ضريب دو تا پنج برابر به شهردار اجازه فعاليت مي‌داد و در اين تبصره مساله رانت و اعمال رفتارهاي دوگانه يا چندگانه به وضوح مشخص بود. در اين شرايط مراجعان مجبور به برقراري رابطه و استفاده از نفوذ مالي يا معنوي براي تغيير در ضريب‌هایي بودند كه با اين اقدام مقابل وقوع چنين خطاهايي گرفته شده است. او مي‌افزايد: در مصوبه فعلي ضريب برداشته شده و اين اتفاق را بايد به عنوان دستاورد مد نظر قرار داد.

اصلاح مصوبه در 6 ماه آينده

يك عضو ديگر شوراي شهر تهران درباره اقدامات كارشناسي شده و چگونگي تعيين مبلغ قطع درختان به «آرمان» مي‌گويد: اين مصوبه يك كار كارشناسي شده در كميسيون است و در جلسه، رقم پيشنهادي اعضا برای جريمه قطع درخت در شهر تهران، کمترین مبلغ پنج ميليون ريال و بيشترين جريمه 8/1 ميليارد ريال بود. احمد حكيمي‌پور تاكيد مي‌كند: ‌بنابر بررسي‌هاي انجام شده اين اقدام اثر منفي به دنبال داشت، براي مثال با وجود چنين قوانين سفت و سختي ديگر اشتياق به درختكاري در بين مردم از بين مي‌رود. او اين اقدام شورا مبني بر كاهش نرخ جريمه قطع درختان را سقوطي از طرف ديگر پشت بام مي‌داند و مي‌افزايد: بالاخره اين مصوبه بنا بر درخواست‌هايي اصلاح‌شده است، اما هرگونه اصلاح در مصوبات بنا بر قانون بايد شش ماه از تصويب آن گذشته باشد و در صورت هرگونه كم و كاستي مي‌توان آن را اصلاح كرد. او در پاسخ به اين سوال كه در هفته‌اي كه مصوبه كاهش مبلغ جريمه قطع درختان در صحن شورا مطرح شد، يك باغ در منطقه شميران توسط صاحبش به طور كامل تخريب شد، مي‌افزايد: براي اين‌گونه اقدامات بي‌شك جريمه تعيين مي‌شود و حوزه شهري نيز جلوی هرگونه اقدامي از اين دست را مي‌گيرد.

رشد يك درخت با زحمت 50 ساله

يك عضو هيات رئيسه شوراي شهر تهران درباره كم و كيف مصوبه جريمه قطع درختان به «آرمان» مي‌گويد: ابتدا بنابر خواست كميسيون عمرانی، قيمت جريمه درختان شهر تهران پنج ميليون ريال تا 8/1 ميليارد ريال در نظر گرفته شد، اما در ادامه اين تصميم‌گيري با مخالفت‌هايي همراه بود. ابوالفضل قناعتي مي‌افزايد: براي مثال براي رشد و به بار نشستن يك درخت بايد 50 سال براي آن زحمت كشيده شود؛ آيا براي زحمت‌هاي كشيده شده 50 ساله براي رشد يك درخت مي‌توان قميت تعيين كرد يا اينكه در فرهنگ ما چه تعريفي از درخت ارائه شده است كه بتوان روي آن قیمت تعيين كرد؟ به گفته او در ابتدا بنابر بررسي‌هاي انجام شده در كميسيون عمرانی، اعضا سفت و سخت جلوی ميزان مبلغ ايستادگي كردند، اما در ادامه اعضاي كميسيون شهرسازي با بررسي يكسري از مناطق درگير با پديده قطع درختان و لابي‌هاي انجام شده از سوي اداره شهرسازي به اصلاح مجدد اين مصوبه پرداختند؛ ‌در نتيجه رئيس كميسيون شهرسازي با بيان اينكه به دليل تغييرات در اين مصوبه ميزان ساخت و سازها در شهر تهران كاهش يافته است به ارائه قيمت جديدي پرداخت و به اين ترتيب با اعمال نظر اعضا قيمت جريمه قطع درختان كاهش يافت. عضو هيات رئيسه شوراي شهر تهران با بيان اينكه بنده نيز با اين اقدام مخالف هستم، مي‌گويد: با اينكه بخشي از اقتصاد شهري به ساخت و سازها بستگي دارد، اما براي هر يك از اعضاي شوراي شهر يك درخت بسيار باارزش است. درخت‌ها در شهرهاي صنعتي همچون گلوگاه هستند و با اهميت به اين نعمت‌ها مي‌توان جلوی افزايش آلودگي‌ها در شهرها را گرفت.

زهرا سلیمانی - به نقل از روزنامه آرمان امروز

 

 
چراغ سبز به برج‌سازان
 
آرمان- زهرا سليماني: هر از چند گاهي در شهر تهران اخبار متعددي در زمينه قطع درختان به گوش مي‌رسد. در چند ماه اخير نيز قطع درختان توتستان ستارخان، قطع درختان منطقه شميران و نابودي درختان در حاشيه خيابان وليعصر به عنوان يكي از مشكلات شايع در محيط زيست پايتخت با بازخورد رسانه‌اي گسترده‌اي همراه بود. اين در حالي است كه درختان با قدمتي چندين‌ساله در مناطق مختلف شهر تهران به دلايل شخصي و با هدف كسب سود دستخوش نابودي مي‌شوند و بعضا برنامه‌اي هم براي حفظ و نگهداري اين درختان وجود ندارد.
 

چندي پيش اصلاحيه مصوبه اخذ عوارض حفظ و گسترش فضاي سبز شهر تهران به تصويب اعضاي شورا رسيد. كميسيون تلفيق شوراي شهر اين مصوبه را بررسي و جرايم قطع درختان را تعيين كرده است. در اين بررسي‌ها قرار بود كه كمترين جريمه قطع درخت در شهر تهران پنج ميليون ريال و بيشترين جريمه 8/1ميليارد ريال در نظر گرفته شود، اما در ادامه اين مصوبه با اصلاحيه و كاهش قيمت قطع درختان همراه بود. براي دستيابي به تجهيزات و معيارهاي توسعه بايد فضاي آن را نيز مهيا كرد، اما اينكه در تهران براي دستيابي به برج و آسمان‌خراش درختان چندين ساله تباه شوند نه تنها انصاف نيست، بلكه از سوي ديگر شهر را با مشكلات محيط زيستي فراواني روبه‌رو مي‌كند. در سال‌هاي اخير در كلان‌شهر تهران تعداد روزهاي هواي پاك در سال از تعداد انگشتان يك دست هم كمتر بوده است و به ندرت مي‌توان به روزهايي با هواي پاك دست يافت. درختان در كلان‌شهرها به عنوان تنفس‌گاه‌هاي شهري محسوب مي‌شوند. با وجود اهميت صيانت و حفاظت از درختان شهر اما برنامه‌هاي اجرايي و نظارتي چنداني براي حفظ محيط زيست تهران وجود ندارد و هر از چند گاهي اخباري مبني بر قطع درختان در گوشه و كنار شهر به گوش مي‌رسد و اين اتفاق پيامدي به جز آه و حسرت به همراه ندارد.

كاهش قيمت جريمه قطع درختان اشتباه است

توسعه شهري از الزامات عصر معاصر است، اما تضاد آن با محيط زيست، مقوله‌اي است كه به دغدغه‌اي همگاني تبديل شده است. يكي از مشكلات و حتي مي‌توان گفت مصائب اين تضاد، پديده قطع درختان است. همه ما كم و بيش شاهد آن بوده‌ايم كه براي احداث يك جاده يا ساخت يك مجتمع مسكوني، تجاري و... درختاني را كه گاه عمرشان به ده‌ها سال مي‌رسد قطع كرده‌اند و اين روند، البته همچنان ادامه دارد و تقريبا روزي نيست كه درختان، قرباني جنگل آهن و آسمان‌خراش نشوند. مديركل دفتر آموزش و مشاركت مردمي سازمان حفاظت محيط زيست درباره كم و كيف صيانت از درختان شهر و قوانين مندرج در آن به «آرمان» مي‌گويد: متاسفانه شوراي شهر چندي پيش مصوبه خطرناكي را در زمينه مبلغ جريمه قطع درختان تصويب كرد و بنا بر آن جريمه قطع درخت به جاي افزايش مبلغ با كاهش همراه بود. محمد درويش مي‌افزايد: كاهش قيمت جريمه قطع درختان چراغ سبزي به زمين‌خواران و برج‌سازان نشان داد تا آنها بدون هيچ محدوديتي بتوانند با هزينه كمتر به تخريب پوشش گياهي باقي‌مانده در شهر تهران بپردازند و به سهولت فضاي سبز به برج و ساختمان تبديل شود. به گفته او اين مصوبه شوراي شهر يك اشتباه بود، آن هم به اين دليل كه با اين اقدام قدرت اجرايي برخی برج‌سازان و رانتخواران افزايش مي‌يابد.

بررسي مصوبه جريمه قطع درختان دستاورد داشت

با وجود اين، يك عضو شوراي شهر تهران در زمينه ميزان تعيين مبلغ جريمه براي قطع درختان در شوراي شهر تهران به «آرمان» مي‌گويد: برخي بر اين باور هستند كه كاهش جريمه مندرج باعث افزايش تخريب يا سوءاستفاده برخي افراد سودجو مي‌شود، اما من با احترام به نظر آنها به پيامدهاي اين‌چنيني معتقد نيستم. علي صابري مي‌افزايد: شايد به ظاهر اين اقدام به نفع رانتخواران باشد، اما بايد توجه داشت كه از شوراي سوم تعرفه قطع درختان هيچ تغييري نكرده بود و اين مصوبه بايد مورد بازبيني قرار مي‌گرفت. او تاكيد مي‌كند: در زمينه قطع درختان و مسائلي در زمينه ماده هفت نيز برخی ايرادات حقوقي قانوني وارد است، آن هم به اين دليل كه از سال 1385تا 1393 هيچ تغييري در نرخ جريمه قطع درختان انجام نشده است. اين در حالي است كه در سال 1387مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در زمينه حفظ و صيانت از باغات و فضاي سبز وجود داشت، اما مسئولان ذي‌ربط تاكنون هيچ‌گونه دقتي در اين زمينه نداشته‌اند. اين عضو شوراي شهر تهران تصريح مي‌كند: اين مصوبه چندين سال بدون تغيير اعمال شده است، در ماه‌هاي اخير نيز كميسيون معماري شهرسازي معماري، رشد قيمت‌ها در زمينه جريمه قطع درختان را پيش‌بيني كرد و در جلسه نيز برخي افراد به طور غيركارشناسي نظراتي در زمينه افزايش قيمت جريمه مطرح كردند. او نظرات اعضاي شورا در زمينه افزايش مبلغ جريمه قطع درختان را غيركارشناسي مي‌داند و در اين زمينه مي‌گويد: مسئوليت اين مصوبه به عهده كميسيون معماري شهرسازي بود و اعضا در اين كميسيون به بررسي كم و كيف اين مصوبه پرداخته‌اند، با اين تفاسير نمي‌توان در جلسه ايراداتي به نظرات آنها وارد كرد. در ادامه صابري كم و كاستي‌هاي موجود در تبصره دو اين مصوبه را اين‌چنين بررسي مي‌كند: اين تبصره با ضريب دو تا پنج برابر به شهردار اجازه فعاليت مي‌داد و در اين تبصره مساله رانت و اعمال رفتارهاي دوگانه يا چندگانه به وضوح مشخص بود. در اين شرايط مراجعان مجبور به برقراري رابطه و استفاده از نفوذ مالي يا معنوي براي تغيير در ضريب‌هایي بودند كه با اين اقدام مقابل وقوع چنين خطاهايي گرفته شده است. او مي‌افزايد: در مصوبه فعلي ضريب برداشته شده و اين اتفاق را بايد به عنوان دستاورد مد نظر قرار داد.

اصلاح مصوبه در 6 ماه آينده

يك عضو ديگر شوراي شهر تهران درباره اقدامات كارشناسي شده و چگونگي تعيين مبلغ قطع درختان به «آرمان» مي‌گويد: اين مصوبه يك كار كارشناسي شده در كميسيون است و در جلسه، رقم پيشنهادي اعضا برای جريمه قطع درخت در شهر تهران، کمترین مبلغ پنج ميليون ريال و بيشترين جريمه 8/1 ميليارد ريال بود. احمد حكيمي‌پور تاكيد مي‌كند: ‌بنابر بررسي‌هاي انجام شده اين اقدام اثر منفي به دنبال داشت، براي مثال با وجود چنين قوانين سفت و سختي ديگر اشتياق به درختكاري در بين مردم از بين مي‌رود. او اين اقدام شورا مبني بر كاهش نرخ جريمه قطع درختان را سقوطي از طرف ديگر پشت بام مي‌داند و مي‌افزايد: بالاخره اين مصوبه بنا بر درخواست‌هايي اصلاح‌شده است، اما هرگونه اصلاح در مصوبات بنا بر قانون بايد شش ماه از تصويب آن گذشته باشد و در صورت هرگونه كم و كاستي مي‌توان آن را اصلاح كرد. او در پاسخ به اين سوال كه در هفته‌اي كه مصوبه كاهش مبلغ جريمه قطع درختان در صحن شورا مطرح شد، يك باغ در منطقه شميران توسط صاحبش به طور كامل تخريب شد، مي‌افزايد: براي اين‌گونه اقدامات بي‌شك جريمه تعيين مي‌شود و حوزه شهري نيز جلوی هرگونه اقدامي از اين دست را مي‌گيرد.

رشد يك درخت با زحمت 50 ساله

يك عضو هيات رئيسه شوراي شهر تهران درباره كم و كيف مصوبه جريمه قطع درختان به «آرمان» مي‌گويد: ابتدا بنابر خواست كميسيون عمرانی، قيمت جريمه درختان شهر تهران پنج ميليون ريال تا 8/1 ميليارد ريال در نظر گرفته شد، اما در ادامه اين تصميم‌گيري با مخالفت‌هايي همراه بود. ابوالفضل قناعتي مي‌افزايد: براي مثال براي رشد و به بار نشستن يك درخت بايد 50 سال براي آن زحمت كشيده شود؛ آيا براي زحمت‌هاي كشيده شده 50 ساله براي رشد يك درخت مي‌توان قميت تعيين كرد يا اينكه در فرهنگ ما چه تعريفي از درخت ارائه شده است كه بتوان روي آن قیمت تعيين كرد؟ به گفته او در ابتدا بنابر بررسي‌هاي انجام شده در كميسيون عمرانی، اعضا سفت و سخت جلوی ميزان مبلغ ايستادگي كردند، اما در ادامه اعضاي كميسيون شهرسازي با بررسي يكسري از مناطق درگير با پديده قطع درختان و لابي‌هاي انجام شده از سوي اداره شهرسازي به اصلاح مجدد اين مصوبه پرداختند؛ ‌در نتيجه رئيس كميسيون شهرسازي با بيان اينكه به دليل تغييرات در اين مصوبه ميزان ساخت و سازها در شهر تهران كاهش يافته است به ارائه قيمت جديدي پرداخت و به اين ترتيب با اعمال نظر اعضا قيمت جريمه قطع درختان كاهش يافت. عضو هيات رئيسه شوراي شهر تهران با بيان اينكه بنده نيز با اين اقدام مخالف هستم، مي‌گويد: با اينكه بخشي از اقتصاد شهري به ساخت و سازها بستگي دارد، اما براي هر يك از اعضاي شوراي شهر يك درخت بسيار باارزش است. درخت‌ها در شهرهاي صنعتي همچون گلوگاه هستند و با اهميت به اين نعمت‌ها مي‌توان جلوی افزايش آلودگي‌ها در شهرها را گرفت.


لینک خبر :  http://armandaily.ir/?News_Id=137294
 


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید