تاریخ آخرین ویرایش : جمعه،21-9-1399
تعداد بازدید :89

چشم به جنگل‌بانان داريم

اكوسيستم جنگلي يكي از گسترده‌ترين و پيچيده‌ترين اكوسيستم‌هايي است كه در جهان وجود دارد. از اين رو كوچك‌ترين دخالتي در جنگل نياز به دانش وسيعي در در زمينه ساير علوم و دانش‌ها است. به اعتقاد همگان كمترين رشته‌اي را مي‌توان پيدا كرد كه نيازمند چنين تنوعي از دانش و تجربه باشد. يك پزشك تنها بايد ارگان‌هاي يك موجود زنده آن‌هم انسان را بشناسد و بر مبناي آن قضاوت كند. يك حشره‌شناس بايد حشرات رابشناسد درحالي كه جنگل‌بان بايد حشره‌شناسي، جاده‌سازي، آماربرداري، اقليم‌شناسي، خاك‌شناسي، سنگ‌شناسي، چوب‌شناسي، ماهي‌شناسي، درخت‌و‌درختچه‌شناسي، گياه‌شناسي، ماشين‌آلات جنگلي‌شناسي را به قدر كفايت شناخته و علاوه بر آن اقتصاددان، متخصص نهالستان، متخصص حيات‌وحش، اكولوژيست هم باشد تا بتواند با توجه به بهره‌گيري از هر يك از اين علوم جنگل را  اداره كند.
 اداره كردن عرصه‌هاي جنگلي بايد پايداري و استمرار توليد را در براي موجودات زنده و غير زنده بدون درهم‌ريختگي اكوسيستم ضمانت كرده و جنگل‌بان و متخصص با يك ديد وسيع براي يك دوره كامل گردش 250-150 ساله برنامه‌ريزي كند.   امروزه در جهان هيچ راهي براي جلوگيري از تغييرات اقليمي بهتر از توسعه جنگل‌ها شناخته نشده است. به همين خاطر است كه امروز جهانيان همه چشم به دست اين جنگل‌بانان دوخته‌اند تا آنها با اتخاذ تدابير مناسب ميزان گاز‌هاي گلخانه‌اي توليد شده در هوا را به صورت ماده جامد در چوب ذخيره كنند. در ايران نيز جنگل‌بانان به اين مهم مشغولند هر چند كه اميد است آنها به وسايل ارتباط جمعي مناسب دسترسي بيشتري داشته باشند تا بتوانند به شكل بهتري از آنچه تاكنون شاهد آنيم مردم را در جريان اقدامات بسياري كه در راستاي حفاظت از اكوسيستم‌هاي جنگلي انجام مي‌دهند، قرار دهند.

مظفر شيرواني

برگرفته از روزنامه اعتمادنظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید