به گزارش «ایسنا» همچنین یک ساختمان خشتی در این تپه وجود دارد که مربوط به دوران اشکانی است که خشت‌ها و سنگ‌فرش‌های کف آن به وضوح دیده می‌شود.تپه خیور مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران‌باستان است و در شهرستان کرمانشاه، جلگه ماهیدشت واقع شده است. در کنار این مجموعه تپه‌ها رودخانه‌ای «مِرِگ» جریان دارد. اگر چه طی دو دهه اخیر خشک‌شده است. تپه خیور در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۴۸ با شماره ثبت ۸۵۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.