تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :2157

یادمان و جایزه میرمیران

یادمان و جایزه میرمیران
  • بزرگداشت روز معمار ، یادمان و جایزه معماری میرمیران
  • اهدای جوایز ششمین دوره جایزه میرمیران (مسابقه طرااحی مفهومی : معماری و باد ، معماری و خاک )
  • نمایشگاه آثار منتخب ششمین دوره جایزه معماری میرمیران
  • نمایشگاه آثار منتخب پنجمین دوره جایزه معماری میرمیران (مسابقه طراحی مفهومی : معماری و طبیعت سبز )
  • ایراد سخنرانی تحت عنوان : معماری و باد ، معماری و خاک
  • نمایشگاه کتاب و نشریات معماری ، شهرسازی و هنر

زمان یکشنبه 3 اردیبهشت ماه 1391 ساعت 17
نمایشگاه : یکشنبه 3 اردیبهشت ماه لغایت 8 اردیبهشت ماه 1391
مکان خانه هنرمندان ایران - خیابان طالقانی ، بعد از خیابان ایرانشهر ، خیابان موسوی شمالی ، باغ هنرنظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید