راه آهن مساله یا راه حل!راه آهن مساله یا راه حل!

در آغاز حکومت پهلوی، ایران از نظر شبکه حمل ونقل فقیر، عقب مانده و ابتدایی بود. مساله راه آهن و جاده سازی مساله ای بسیار اساسی و محوری بود که با دیگر برنامه های رضاخان پیوندی بنیادی داشت، در واقع رضاخان برای پیشبرد طرح های تمرکزگرایانه خود نیاز به شبکه ارتباطی قابل دسترسی داشت که ساخت راه آهن را اجتناب ناپذیر می ساخت. همچنین تا این زمان جز چند خط متروک و بی بهره شبکه حمل ونقل وجود نداشت.

 
مشروطه و تحول در نظام دیوان‌سالاریمشروطه و تحول در نظام دیوان‌سالاری

انقلاب مشروطه دو هدف عمده داشت که به‌طور کامل با یکدیگر پیوند داشتند: یکم، برچیدن بساط حکومت خودکامه و استبدادی و جانشین کردن نظام سیاسی مشروطه براساس قانون و حاکمیت آن. دوم، نوسازی و تحول در نظام دیوان‌سالاری کشور، به‌ویژه در امور مربوط به نظم، قانون، عدالت و ساماندهی نظام مالیه و مداخل که درواقع هدف دوم را می‌توان در درون هدف نخست نیز بررسی کرد.

 
مرگ تدریجی یک رویامرگ تدریجی یک رویا

افزایش قیمت بنزین نیز همانند سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی به شکل نامناسبی اجرا شد و حوادثی را پیش آورد که بیش از پیش توانایی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور را با شک و تردید روبه‌رو کرد. همچـون دلار ۴۲۰۰، افزایش قیمت بنزین نیز سیاستی غریبه برای مردم و نظام اجرایی کشور نبود. در چند دهه گذشته هر دو کالا به دفعات افزایش قیمت را تجربه کردند.

 
مانع هوشمندسازی شهرهامانع هوشمندسازی شهرها

معاون انجمن بین‌‌المللی طراحان و برنامه‌ریزان شهری منطقه‌ای (ISOCARP) قطر با بیان اینکه کشورهایی همچون ایران و قطر به جای متکی بودن بر نفت باید به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و خلاق حرکت کنند، گفت: ما هم‌اکنون در دوران پسانفت هستیم و اگر به سمت شهر پایدار حرکت نکنیم ستون اقتصادی‌مان فرو می‌ریزد.

 
گزارش فارن‌پالیسی از تلاش‌های برایان هوک برای تحریف کودتای ۲۸ مردادگزارش فارن‌پالیسی از تلاش‌های برایان هوک برای تحریف کودتای ۲۸ مرداد

رهام الوندی و مارک گازیوروسکی در یادداشتی مشترک در فارن‌پالیسی نوشتند: «محمد مصدق نامی است که احساسات قوی را در بین مردم ایران بر‌می‌انگیزد. مصدق در یک خانواده اشرافی بزرگ شد و تحصیلات خود را در زمینه حقوق در فرانسه و سوئیس به پایان رساند. او از سال ۱۹۵۱ دو دوره به‌عنوان نخست‌وزیر ایران انجام وظیفه کرد. مصدق به‌عنوان رهبر اصلی جنبش ملی کردن صنعت نفت ایران شناخته می‌شود.

 
تقابل پارادایم‌هاتقابل پارادایم‌ها

به گفته توماس کوهن پارادایم‌ها نمی‌توانند با یکدیگر گفت‌وگو کنند؛ چراکه دارای پیش‌فرض‌ها و جهان‌های متفاوتی هستند و یکدیگر را درک نمی‌کنند. در موضوعات علوم انسانی پارادایم‌های همزمان وجود دارد و گاهی امتناع گفت‌وگو به سمت برچسب زدن‌های حذفی حرکت می‌کند.

 
پایان تلخ اصلاحاتپایان تلخ اصلاحات

از سال ۱۳۶۸ که مطبوعات و رسانه‌ها در کشور اجازه یافتند که به انتقاد از بخشی از مجموعه اداره‌کننده کشور، یعنی عمدتا رئیس‌جمهور و هیات وزیران بپردازند، ۳۰ سال می‌گذرد. تا پیش از آن چنین امکانی وجود نداشت.

 
درک نادرست روشنفکر عصر مشروطه از مدرنیتهدرک نادرست روشنفکر عصر مشروطه از مدرنیته

کمتر جامعه‌ای مانند ایران به‌دلیل موقعیت جغرافیایی تا این اندازه در مسیر و معرض تهاجم فرهنگ و تمدن اقوام و ملل مختلف قرارداشته است.

 
راهبردهای توسعه در دوران پهلوی اولراهبردهای توسعه در دوران پهلوی اول

بر آمدن رضاشاه با حمایت روشنفکران و دولتمردانی چون محمدعلی فروغی، داور و دیگران همراه بود، تلقی اولیه از رضا شاه نزد روشنفکران و عامه مردم یک واسطه و برآورنده آرمان‌های مشروطیت بود.

 
دلایل فروپاشی قاجاردلایل فروپاشی قاجار


به‌نظر می‌رسد پاره‌ای از علائمی که کرین برینتون در کالبدشکافی چهار انقلاب به‌عنوان نشانه‌های پیش‌آهنگ انقلاب‌ها از آنها یاد می‌کند، در چگونگی فروپاشی قدرت در آخرین سال‌های حکومت قاجار مصداق یافته بود، با این تفاوت که مجموعه رخدادهای پایان قاجار به انقلاب ختم نشد و نهاد سلطنت همچنان پا بر جا ماند.