ظاهر شهرها هویت فعلی ما را نشان می دهدظاهر شهرها هویت فعلی ما را نشان می دهد

مهندس قهاری رئیس انجمن مفاخر معماری ایران:
کودک که بودیم در کوچه هایی بازی می کردیم که خانه هایشان کم و بیش یک شکل بودند و یک اندازه ، اما در همان کوچه های باریک و خانه های قدیمی ، آرامشی بود که این روزها لا به لای این ساختمان های شیک و مدرن وجود ندارد ...

 
تهران شهری با تقابل سنت و مدرنیتهتهران شهری با تقابل سنت و مدرنیته

سيروس باور - در جامعه كنوني نوعي ناپايداري در همه جريان‌هاي زندگي به چشم مي خورد. اين ناپايداري‌ها بر تفكر ما تاثير فراوان گذاشته است، ولي تفكر كنوني انديشمندان در برابر اين فرآيند ناپايداري در موضع دفاعي قرار گرفته است. ناپايداري هميشه به طرف نابودي پيش مي‌رود و اين ضعف عمومي انديشه، ما را ناتوان و درمانده كرده و لازم است كه در آستانه تجديد نظر در تمام نظريه‌هاي گذشته قرار گيريم و در نهايت بتوانيم چيزي را جانشين اين وضع ناپايدار و چندگانگي‌ها كنيم و اين شايد به اين خاطر است كه بيشتر فكر مي‌كنيم و عمل نمي كنيم...

 
زیباسازی و نمای شهریزیباسازی و نمای شهری

مصاحبه مهندس سید علیرضا قهاری با رادیو تجارت - مشارکت مردم می تواند در زمینه زیبا سازی شهری بسیار مفید باشد ،حال این مشارکت می تواند از موارد ریز شروع شده و به مسائل بزرگتر ختم گردد . اما در معماری و سیمای شهرمان، حال در هر شهری که زندگی می کنیم، این مردم هستند که می توانند با کارهای خوب خود و با مشارکت فعال شهر را زیباتر کنند. مردم در واقع صاحبان شهر هستند و زمانی که صحبت راجع به زیباسازی و هویت بخشی به سیمای شهر است معمولا در درجه اول خود مردم هستند...

 
مشوق هاي ترجيحي بهترين راهكار براي نوسازي بافتهاي فرسودهمشوق هاي ترجيحي بهترين راهكار براي نوسازي بافتهاي فرسوده

عبدالرضا فريد نائيني، عضو انجمن مفاخر معماري گفت: با توجه به نبود تقاضاي مسكن در شرايط كنوني دولت بايد از طريق مشوق هاي ترجيحي از جمله تامين منابع مالي از طريق نظام بانكي، بافتهاي فرسوده شهري را نوسازي كند. وي در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با اشاره به مطلب فوق افزود: در تهران نوسازي بافت هاي فرسوده به دست وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان نوسازي شهر تهران صورت مي گيرد...

 
آموزش فني و حرفه اي، سرمايه ملي صنعت ساختماني را شكوفا مي كندآموزش فني و حرفه اي، سرمايه ملي صنعت ساختماني را شكوفا مي كند

رئيس انجمن مفاخر معماري ايران گفت: 6 مرداد، روز ملي آموزش فني و حرفه اي و روز كارآفريني بهترين روز براي به حركت در آرودن ثروتهاي ملي اعم از نيروهاي انساني و جوانان فعال در صنعت ساختماني است. ه گزارش باشگاه خبرنگاران؛ سيد عليرضا قهاري امروز در نشست ترويج آموزش فني و حرفه اي گفت: 6 مرداد ماه روز ملي آموزش فنهي و حرفه اي و روز كارآفريني يا به تعبير روز به حركت در آوردن ثروت و سرمايه هاي ملي اعم از نيروهاي انساني و جوانان كشور است...

 
مانع اصلي نوسازي بافت شهري فقر مديريت استمانع اصلي نوسازي بافت شهري فقر مديريت است

اردشير سيروس عضو هيئت اعضاي انجمن مفاخر معماري ايران گفت: براي نوسازي بافت هاي فرسوده يك شهر ابتدا مديريت كافي نياز است ولي در اين زمينه تا به حال مديريت به قدر كافي قوي عمل نكرده است. وي در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با اشاره به مطلب فوق افزود: در زمينه نوسازي بافت هاي فرسوده شهري مديريت جامع حرف اول را مي زند...

 
الزامات صنعتی سازی در ساخت و سازهای مسكونیالزامات صنعتی سازی در ساخت و سازهای مسكونی

شهريار يقيني كارشناس ارشد انجمن مفاخر معماري ايران معتقد است: توليد اين حجم ساختمان نيازمند داشتن توانايي در توليد مصالح ساختماني به مقدار بيش از سه برابر وضع موجود مي‌باشد. توليد فولادهاي ساختماني، سيمان، آجر و گچ كه از اقلام پايه ساختماني مي‌باشد، در حال حاضر خود دچار بحران توليد و رشد فزاينده قيمت مي‌باشند. آماده‌سازي زيرساختهاي لازم براي توليد سه برابر مصالح ساختماني، ‌نيازمند برنامه‌ريزي و مديريت ويژه‌اي است. نيروي انساني مورد نياز براي توليد سه برابر مسكن نيز مي‌بايد تأمين گردد. كارگر، تكنسين، كارشناس و مدير مي‌بايد...

 
طراحي فضاهاي فرهنگي مناسب در جذب مخاطب موثر استطراحي فضاهاي فرهنگي مناسب در جذب مخاطب موثر است

ضاهايي که براساس فعاليت هاي فرهنگي طراحي شده باشد، در جذب مخاطب موثر است. سيدعليرضا قهاري رئيس انجمن مفاخر معماري ايران، به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: زماني که شهروندان نياز به گذراندن اوقات فراغت در سطح شهر دارند مديريت شهري ومسئولان امور فرهنگي بايد به ايجاد بيشتر توسعه فضاهاي فرهنگي اقدام کنند...

 
فضاي معنوي زندگي انسان هافضاي معنوي زندگي انسان ها

واژه هايي چون شهر مقدس، مدينه فاضله، و ...گوياي اين حقيقت اند كه پيشتر از آنكه ايده‌اي به نام شهر اسلامي مطرح شود، هويت معنايي و معنوي فضاي زيست انسانها، بر كالبد و ساختار شهر تقدم داشته است. پس زماني كه سخن از شهر اسلامي به ميان مي آيد ديگر حرف از مسجد و گنبد و مناره و ديگر فرم ها يا عناصر معماري اسلامي نيست. شهر اسلامي متأثر از شهروندان مسلمانش، هويتي مستقل پيدا مي كند و فيزيك هر شهري بر اساس الگوي ويژه اي از معنا و روح آن شهر هويت پيدا مي كند...