ای ایران غمت مرساد…ای ایران غمت مرساد…

سال‌ها و روزها از پی هم می‌گذرند و ما باید برای نسل‌های آینده میراث و دستاوردی داشته باشیم.

 
میدان‌داری مالکان بزرگمیدان‌داری مالکان بزرگ

جاوز و تصرف عدوانی اراضی و املاک دیگران به بهانه‌های مختلف، یکی از راه‌های گسترش مایملک توسط اشخاص دارای قدرت مالی و اجتماعی بود.

 
پرسش کانونی درباره آلودگی هواپرسش کانونی درباره آلودگی هوا

پرسش کانونی در موضوع آلودگی هوا این است که آیا این پدیده تنها یک امر فنی است یا آنکه به ظرفیت اقلیمی شهر-منطقه‌ها نیز بستگی دارد.

 
تغییر ساختار یک ضرورت استتغییر ساختار یک ضرورت است

کتاب مهم «کوچک زیباست» اثر ارنست شوماخر که سی و چند سال پیش منتشر شد، نگرشی متفاوت به زندگی و دستاوردهای شهرنشینی در جهان صنعتی و پسا صنعتی دارد. در حقیقت مدرنیسم، هرچه که داشت یا نداشت، عیب‌ها و مشکلاتش عیان شده بود و انسان‌ها را در تارهای نامرئی محبوس و بیمار ساخته بود.

 
محمود سریع‌القلم: آینده کشور در گرو بین‌المللی شدن استمحمود سریع‌القلم: آینده کشور در گرو بین‌المللی شدن است

یک استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه مسیر طی‌شده‌ کشور در دویست سال گذشته، مسیر کند، پرچالش و البته درستی بوده است، گفت: اگر بین‌المللی نشویم، در فرآیند سود و خطا باقی می‌مانیم.

 
نیکوکاری در ارائه خدمات مهندسینیکوکاری در ارائه خدمات مهندسی

نیکوکاری در دنیای امروز مصدایق بیشتری نسبت به گذشته دارد، چندان که کار نکوهیده. جنبه سنتی نیکوکاری کمک‌رسانی در زمینه‌های عمومی و تامین مایحتاج اولیه افراد نیازمند است؛ مواردی از قبیل تامین خوراک، پوشاک و سرپناه. اما در جوامع جدید و تخصصی امروز جوانب دیگری از نیکوکاری را می‌توان در نظر داشت

 
موانع تشکیل بورژوازی در عهد صفویموانع تشکیل بورژوازی در عهد صفوی

در سایه صلح و ثباتی که در ایران عهد صفوی پدید آمد، موجبات رونق بازار تجارت و گسترش صنایع فراهم شد. به هر حال شواهد نشان می‌دهد که در این دوره با اینکه تجارت ایران رونق نسبی یافت، اما در سطح کلان نه تجارت و نه صنایع و پیشه‌ها توسعه چشمگیری داشت و نه پیشرفت‌های عمده در شیوه تولید و استفاده از فنون جدید حاصل شد.

 
قضیه شوستر و زورآزمایی روس‌هاقضیه شوستر و زورآزمایی روس‌ها

یش از قرارداد ۱۹۰۷ روس و انگلیس، مشروطه‌خواهان از انگلیس همراهی و پشتیبانی خواسته و به‌دست آورده بودند. اما پس از پیروزی ۱۹۰۹/ ۱۲۸۸ش به جست‌وجوی کمک دیگری برآمدند.

 
گرایش به اقتصاد آزادگرایش به اقتصاد آزاد

دکتر موسی غنی‌نژاد در کتاب «اقتصاد و دولت در ایران» تلاش کرده است که ریشه‌ها و علل تداوم اقتصاد دولتی در ایران را واکاوی و تشریح کند. در اینجا بخش‌هایی از فصل دوم این کتاب را می‌خوانید که به اندیشه‌های اقتصادی در مجلس اول پرداخته و به این نتیجه رسیده است که گرایش کلی مجلس اول مشروطه، از نظر فلسفه سیاسی اقتصاد آزاد بوده است.

 
«حقوق شهروندی» در آینه قوانین جاری«حقوق شهروندی» در آینه قوانین جاری

‏ در مقایسه با دهه گذشته آشنایی با «حقوق شهروندی»، نیز به مانند سایر مسائل اجتماعی از جمله ضرورت‌هایی است که جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده و از آن جا که اجرای حقوق شهروندی مستلزم آگاهی افراد جامعه به حقوق و تکالیف خود است و تا زمانیکه اعضای جامعه امری را ندانند نمی‌توانند آن را اجرا کنند، لذا لازم است حقوق شهروندی و فرهنگ احترام به حقوق دیگران در جامعه فرهنگ سازی و نهادینه شود تا آحاد جامعه حقوق و تکالیف خود را بشناسند و در تعاملات اجتماعی و اقتصادی رفتار خود را بر اساس این حق و تکلیف تنظیم کند.