فرش سبز «هفت تیر» برای «پیاد‌ه‌ها»فرش سبز «هفت تیر» برای «پیاد‌ه‌ها»

یک پلازای شهری واقعی د‌ر پایتخت شب گذشته د‌ر مید‌ان هفت تیر به بهره‌برد‌اری رسید‌. این پروژه نخستین نمونه عینی از رویکرد‌ جد‌ید‌ مد‌یریت شهری تهران د‌ر اولویت‌بند‌ی پروژه‌های شهری مبتنی بر نیاز شهروند‌ان بود‌ه و با توجه به کمبود‌ جد‌ی سرانه‌های تفریحی و تفرجی د‌ر تهران، د‌ر اولویت اجرا قرار گرفت. این پروژه نمود‌ی از نسل نوی خد‌مات شهری است؛ به این معنا که مد‌یریت شهری از اجرای پروژه‌های اشیامحور و جنس سخت صرفه‌نظر کرد‌ه و به اجرای پروژه‌های شهروند‌محور، تامین‌کنند‌ه زیرساخت‌های اجتماعی شهر و جنس نرم روی آورد‌ه است. با احد‌اث این پلازا، مید‌ان هفت تیر تهران از حالت مید‌ان صرفا خود‌رویی خارج و به عرصه‌ای برای حضور شهروند‌ان پیاد‌ه تبد‌یل شد‌.

 
در مذمت نگاه خطی و کلیشه ای به تاریخدر مذمت نگاه خطی و کلیشه ای به تاریخ


اولین بار که تاریخ معاصر را خواندیم، درسهای دکتر حسن آیت بود که در تیراژ بسیار وسیع و گسترده با عنوان درسهایی از تاریخ معاصر ایران از قم منتشر شد. آن زمان، در باره تاریخ معاصر مطلب زیادی نمی دانستیم و بیشتر به تناسب تحولات روز، به بخش هایی از تاریخ گذشته ایران توجه می کردیم. از جمله توجه به مسائل جبهه ملی و ماجرای مصدق و کاشانی را همین آقای آیت و آقای مدنی فراهم کردند. حسن آیت شیفته مظفر بقایی بود و به همین دلیل کاملا ضد مصدق ورق را برگرداند.

 
گذار از نظام مالک‌الرقابی به تنظیماتگذار از نظام مالک‌الرقابی به تنظیمات

مفهوم قانون در معنای جدید در بستری متولد شد که از یکسو، استبداد عرفی شاه و دولتش و از دیگر سو، مناسبات و قرائت سنتی از شرع وضعیت نامناسبی را در عرصه عام اجتماعی به‌وجود آورده بودند. متفکران و نویسندگان متقدم که خود را در شرایط بی‌قانونی (خودکامگی) و زوال اجتماعی می‌دیدند مفاهیم نوین را در جامعه فراهم آوردند. از دید آنان، نظام دوگانه قواعد عرفی و نظام شرعی حاکم خود در اساس مشکلات قرار داشت.

 
گفته‌هاگفته‌ها

فراهم کردن فهرستی از انقلاب‌ها و قیام‌های شکست‌خورده کار آسانی است: شورش دهقانی ۱۳۸۱، جنگ دهقانی در آلمان ۱۵۲۵، کمون پاریس در ۱۸۷۱، انقلاب اسپانیا در ۱۹۳۶ و .... با این حال به‌عنوان یک نتیجه‌گیری تاریخی، این ایده که تمام انقلاب‌ها شکست می‌خورند، اشتباه است.

 
تولد مفهوم حق شهروندیتولد مفهوم حق شهروندی

ملکم‌خان در رساله ندای عدالت در توضیح مفهوم آزادی این چنین می‌نویسد:
تولد مفهوم حق شهروندی
«برای توضیح معنی آزادی، اول باید این معنی را فهمید که در عالم هیچ حق و تکلیفی نیست که حد معینی نداشته باشد و حد آزادی این است که آزادی هیچ‌کس به حق هیچ‌کس خللی وارد نیاورد. بعد از آنکه حقوق و تکالیف عامه به حکم قوانین مقرر شد و به اقتضای اساس قانونی دیوانخانه‌های عدلیه برپا شدند، دیگر کیست که بتواند بدون جزا در حق دیگری حرف ناحق بزند.»

 
نقش علم در وزارت عالیخانینقش علم در وزارت عالیخانی

اشاره: سال ۱۳۹۳ علینقی عالیخانی در گفت‌وگو با «تاریخ ایرانی»، به چگونگی ارتباط خود با علم، اهمیت علم و خانواده او نزد شاه، نحوه گردآوری و تهیه یادداشت‌ها و روابط آن دو - شاه و علم - پرداخت و نقش علم در تعیین او به‌عنوان وزیر اقتصاد را توضیح داد. آنچه می‌خوانید بخش‌هایی از آن گفت‌وگو است.

 
طرح پیشران برای شهر فرودگاهیطرح پیشران برای شهر فرودگاهی

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) از آغاز اجرای طرح پیشران برای شهر فرودگاهی در نیمه دوم سال‌جاری خبر داد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، «شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)» یکی از تکالیف بر زمین مانده برنامه پنجم توسعه است. طبق قانون ایجاد این شهر فرودگاهی با احداث منطقه آزاد تجاری در زمینی به مساحت ۱۵۰۰ هکتار و منطقه ویژه اقتصادی در زمینی به مساحت ۲۵۰۰ هکتار برای ارائه خدمات بانکی، بیمه‌ای، گردشگری، پزشکی، رفاهی و... دنبال می‌شود. منطقه‌بندی این شهر فرودگاهی توسط مشاور ژاپنی بر مبنای چشم‌انداز ایجاد یک محیط مناسب و روان برای تحقق سرمایه‌گذاری‌های پایدار انجام شده است و اداره این شهر فرودگاهی برعهده شرکت دولتی «شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)» است.

 
قتل کنسول و دلال نفتی آمریکا در تهرانقتل کنسول و دلال نفتی آمریکا در تهران

ماژور ایمبری ویس، معاون کنسول ایالات‌متحده در تهران، ۲۷ تیر ۱۳۰۳ / ۱۸ ژوئیه ۱۹۲۴ به‌دست گروهی از مردم پایتخت به قتل رسید. ایمبری دلال کمپانی آمریکایی سینکلر بود. کمپانی نفتی سینکلر از خرداد ۱۳۰۰ ش. مذاکره با دولت قوام‌السلطنه، رقیب قدرتمند رضاخان، برای اخذ امتیاز نفت شمال ایران را آغاز کرده بود. این کمپانی به هری فورد سینکلر (۱۹۵۶–۱۸۷۶)، سرمایه‌دار کالیفرنیایی، تعلق داشت.

 
مشروطه، توسعه و مطالبات زنانمشروطه، توسعه و مطالبات زنان

منصوره اتحادیه در کنار تدریس همچنان ساعات زیادی را در نشر تاریخ می‌گذراند و مدام روی میزش کتابی تازه برای ویرایش دارد. او که معتقد است اتفاقی ردپای زنان در تاریخ ایران را پی گرفته، تاکید دارد که تاریخ‌نگاری زن در مشروطه به ورطه تکرار افتاده و باید برای خروج از این تکرار به بررسی مطالب دست‌نخورده‌ای چون عکس‌ها و نامه‌های زنان به روزنامه‌ها روی آورد و البته لازم است که مورخان هم کمی دست از تنبلی برداشته و به سوژه‌های جدید‌تر بیندیشند.

 
زمین را درک‌ کنیمزمین را درک‌ کنیم

مسأله گرمایش زمین و جنگ انسان با طبیعت، فقط در نابودی جنگل‌‌ها و گیاهان یا مصرف و برداشت بی‌رویه و نابجای آب‌های عمقی و سطحی و امثال آن خلاصه نمی‌شود. این یک وجه از چندین و چند کار خصمانه‌ای است که انسان علیه طبیعت و در حقیقت علیه خود آغاز کرده و به سرانجام شوم آن هم نمی‌اندیشد. شاید فقر و مشکلات عظیم در جهان سوم و نیز جنگ‌ها و تصادمات سیاسی و رقابت فرساینده اقتصادی اصلاً مجال نمی‌دهد که اغلبی از مردمان جهان به این مسایل بیندیشند، چه رسد به آن که در پی فلسفه‌ای تازه باشند و بخواهند راهکاری علمی و اصولی بیابند. با این همه، در چهارگوشه عالم، خردمندانی را می‌شناسیم که آستین همت را بر کشیده و در پی راه‌حل‌های دشوار اما ممکن و میسّر در روزگار ما رفته‌اند.