بافت‌های فرسوده، زنده‌تر از بافت‌های جدیدبافت‌های فرسوده، زنده‌تر از بافت‌های جدید

محمودی: معماری آینه تمام‌نمای جامعه است - سبک معماری در بافت‌های قدیمی پویا‌تر از بافت‌های جدید است و فناوری ها و مصالح ابزاری است که باید از آنها برای احیای هویت معماری ایرانی بهره گرفت

 
چرا این مسجد گنبد ندارد؟ چرا این مسجد گنبد ندارد؟

روایتی تأمل برانگیز از نفود فراماسونری بر معماری ایرانی- اسلامی ؛

 
معماران در طراحی بناها باید به مردم شناسی فرهنگی توجه کنندمعماران در طراحی بناها باید به مردم شناسی فرهنگی توجه کنند

معماری و سند سازی بدون توجه به مسائل مردم شناسی فرهنگی ناموفق است و معماران باید به این امر در طرحهای معماری خود توجه کنند.

 
نمایشگاه هنرمندان استان همدان نمایشگاه هنرمندان استان همدان

با برپایی نمایشگاه آثار نقاشی هنرمندان استان همدان نگارخانه شماره ا هنر ایران فعالیت دوباره خود را آغاز می کند .

 
نقش دستگاههای نظارتی نقش دستگاههای نظارتی

در درجه اول خود مسوولان به این باور برسند كه ساخت و سازها هویت خود را از دست داده اند و در مرحله بعد به صحبت ها، اندیشه ها و آموزه های متخصصان بیشتر توجه كنند...

 
درس هایی از طبیعت،برای طراحی معماریدرس هایی از طبیعت،برای طراحی معماری

آرزوی انسان ها از گذشته تاکنون، همیشه این بوده است که بتوانند از موجودات و عناصر طبیعی اطراف خود، الگوبرداری کنند.

 
معماری شهری در گرو حذف کمیسیون ماده ۵معماری شهری در گرو حذف کمیسیون ماده ۵

سیروس باور : بیشتر مشکلات مرتبط با معماری شهری، مربوط به کمیسیون ماده ۵ است و ایجاد تغییر در طرح جامع مناطق، بدترین عامل برای تخریب معماری شهری است.

 

اردشیر سیروس : در کشور ما معماری به ابزاری برای سوداگری سازندگان سودجو تبدیل شده است و این افراد به واسطه توانایی مالی، دست به ساخت و سازهای بی رویه در مکان های نامناسب می زنند.

 
ساختمان‏های بیروح، ساكنان افسردهساختمان‏های بیروح، ساكنان افسرده

چه می‏توان گفت كه ما هنوز هم ساخت مسكن را مانند بسیاری از مسایل زیست‏محیطی و شهری،جدی نگرفته‏ایم، شكل نامناسب مسكن هم مانند آلودگی‏های صوتی و آلودگی‏های هوا و آب، برای ما شكلی از آلودگی بصری شده است كه هیچ آرامشی را برای آدمهای ساكن و اطراف آن به همراه ندارد.