مانع اصلي نوسازي بافت شهري فقر مديريت استمانع اصلي نوسازي بافت شهري فقر مديريت است

اردشير سيروس عضو هيئت اعضاي انجمن مفاخر معماري ايران گفت: براي نوسازي بافت هاي فرسوده يك شهر ابتدا مديريت كافي نياز است ولي در اين زمينه تا به حال مديريت به قدر كافي قوي عمل نكرده است. وي در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با اشاره به مطلب فوق افزود: در زمينه نوسازي بافت هاي فرسوده شهري مديريت جامع حرف اول را مي زند...

 
الزامات صنعتی سازی در ساخت و سازهای مسكونیالزامات صنعتی سازی در ساخت و سازهای مسكونی

شهريار يقيني كارشناس ارشد انجمن مفاخر معماري ايران معتقد است: توليد اين حجم ساختمان نيازمند داشتن توانايي در توليد مصالح ساختماني به مقدار بيش از سه برابر وضع موجود مي‌باشد. توليد فولادهاي ساختماني، سيمان، آجر و گچ كه از اقلام پايه ساختماني مي‌باشد، در حال حاضر خود دچار بحران توليد و رشد فزاينده قيمت مي‌باشند. آماده‌سازي زيرساختهاي لازم براي توليد سه برابر مصالح ساختماني، ‌نيازمند برنامه‌ريزي و مديريت ويژه‌اي است. نيروي انساني مورد نياز براي توليد سه برابر مسكن نيز مي‌بايد تأمين گردد. كارگر، تكنسين، كارشناس و مدير مي‌بايد...

 
طراحي فضاهاي فرهنگي مناسب در جذب مخاطب موثر استطراحي فضاهاي فرهنگي مناسب در جذب مخاطب موثر است

ضاهايي که براساس فعاليت هاي فرهنگي طراحي شده باشد، در جذب مخاطب موثر است. سيدعليرضا قهاري رئيس انجمن مفاخر معماري ايران، به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: زماني که شهروندان نياز به گذراندن اوقات فراغت در سطح شهر دارند مديريت شهري ومسئولان امور فرهنگي بايد به ايجاد بيشتر توسعه فضاهاي فرهنگي اقدام کنند...

 
فضاي معنوي زندگي انسان هافضاي معنوي زندگي انسان ها

واژه هايي چون شهر مقدس، مدينه فاضله، و ...گوياي اين حقيقت اند كه پيشتر از آنكه ايده‌اي به نام شهر اسلامي مطرح شود، هويت معنايي و معنوي فضاي زيست انسانها، بر كالبد و ساختار شهر تقدم داشته است. پس زماني كه سخن از شهر اسلامي به ميان مي آيد ديگر حرف از مسجد و گنبد و مناره و ديگر فرم ها يا عناصر معماري اسلامي نيست. شهر اسلامي متأثر از شهروندان مسلمانش، هويتي مستقل پيدا مي كند و فيزيك هر شهري بر اساس الگوي ويژه اي از معنا و روح آن شهر هويت پيدا مي كند...

 
تعريف درستي از بافتهاي تاريخي و فرسوده براي ساماندهي و حفظ و احياي اين بافتها وجود نداردتعريف درستي از بافتهاي تاريخي و فرسوده براي ساماندهي و حفظ و احياي اين بافتها وجود ندارد

سيد عليرضا قهاري رئيس انجمن مفاخر معماري ايران، به خبرنگار باشگاه خبرنگاران، گفت: كشور ايران با سابقه چندين هزار ساله آثار تاريخي بسيار دارد كه مي تواند به تپه هاي سيلك كاشان، تپه هگمتانه و منطقه تاريخي جيرفت اشاره كرد. وي افزود: با توجه به آنكه در كشور ما بافتهاي تاريخي بسياري در شهرهاي مختلف از جمله اصفهان، تهران، تبريز، شيراز و مشهد وجود دارد و معمولا اين بافتها دچار فرسودگي مي شوند...

 
اصلاح الگوي مصرف تصحيح ساختارهاي نامطلوب استاصلاح الگوي مصرف تصحيح ساختارهاي نامطلوب است

اردشير سيروس، عضو هيئت امناي انجمن مفاخر معماري ايران، اصلاح ساختارهاي نامطلوب را بهترين شيوه اصلاح الگوي مصرف عنوان كرد. اصلاح ساختار از اولويت هايي است كه براي رسيدن به هر هدفي بايد مورد بازنگري قرار گيرد. راي موفقيت بيش تر در امور ساختماني و ساخت و ساز توافق و تعامل سه طيف كارفرما، طراح و پيمانكار با هم بسيار حياتي و مهم بوده و سبب پيشبرد فعاليت مي شود كه در نتيجه آن بسياري از هزينه هاي زايد و اضافي كاسته خواهد شد...

 
تهران 5 برابر زباله خانگي، نخاله ساختماني توليد مي كندتهران 5 برابر زباله خانگي، نخاله ساختماني توليد مي كند

به دليل استفاده از مصالح ساختماني سنتي، تهران 5 برابر زباله خانگي، نخاله ساختماني توليد مي كند.آمارها نشان می‌دهد در چند دهه اخیر تخریب ساختمان‌های مسکونی به شدت در تهران و دیگر شهرها افزایش پیدا کرده است، به طوری که بنابر آمارهای منتشر شده از سوی شهرداری تهران حدود 94 درصد پروانه‌های ساختمانی برای تخریب و نوسازی صادر شده‌اند.به گزارش خبرنگار گسترش‌صنعت در سال 86، 36 هزار و 749 نفر در سطح شهر‌های استان تهران پروانه ساخت دریافت کرده‌اند که از این رقم 25 هزار و 572 پروانه مربوط به تخریب و نوسازی بوده است...

 
جستجويي بنايي به قامت انسان؛ نشست معماري معاصر ايتاليا ميكلوچيجستجويي بنايي به قامت انسان؛ نشست معماري معاصر ايتاليا ميكلوچي

نشست معماري معاصر ايتاليا با سخنراني دکتر محمد امين ميرفندرسکي درباره ميکلوچي معمار برجسته ايتاليايي در تالار بتهوون خانه هنرمندان ايران برگزار شد. معماري شکل نيست، به سادگي کالبد هم نيست. ميرفندرسکي با اين جمله سخنراني خود را آغاز کرد و پس از ارايه تعريفي کلي از معماري به حضور اساسي انسان در معماري پرداخت و گفت: در تعريفي که ارايه کردم اصل حضور انسان است، حضور انسان فضا را قابل لمس مي‌کند. آن هم فضا به مثابه فضا، نه زمان که انسان در آن حرکت مي‌کند...

 
تعداد موزه هاي كشورمان با توجه به تمدن چندين هزار ساله اي كه دارد كافي نيستتعداد موزه هاي كشورمان با توجه به تمدن چندين هزار ساله اي كه دارد كافي نيست

سيدعليرضا قهاري، رئيس انجمن مفاخر معماري ايران به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: موزه ها نشان دهنده تاريخ، فرهنگ و تمدن هر كشوري هستند، تعداد موزه هاي ايران نسبت به كشورهايي كه از سابقه فرهنگي كمتري برخوردار هستند، 10 به يك است. وي افزود: در حال حاضر به دليل آنكه فضاي لازم براي تاسيس موزه وجود ندارد، بسياري از اشيائي كه كشف مي شود، در داخل گوني به صورت فله اي در انبارها نگهداري مي شود...