روزهای آخر مصدقروزهای آخر مصدق

محمد مصدق، نخست‌وزیر ایران، نمایندگی چند دوره مجلس شورای ملی، وزارت مالیه، وزارت دادگستری و استانداری فارس و آذربایجان را برای مدتی بر عهده داشت. اما در میان همه این مسوولیت‌ها که اغلب دوران کوتاهی هم داشتند، خدمات او در دوران نخست‌وزیری‌اش بیش از همه چشمگیر و اثرگذار بوده است؛ خدماتی که با سرسختی و سماجت او نهایتا منجر به ملی شدن صنعت نفت ایران شد و لقب «رهبر نهضت ملی‌شدن نفت» را به نامش ثبت کرد.

 
تاریخ بخوانیمتاریخ بخوانیم

تنها در روبرویی با تاریخ است که ما می‌توانیم پشت سر خود را ببینیم. آینده ناپیداست و آن‌سو که جهان دیگر باشد، از آن ناپیداتر. پس ما می‌مانیم و گذشته، همان چندهزار سالی که در چینه‌دان تاریخ ضبط شده؛ دور و مبهم، ولی نه عاری از گویایی. در نظر آوریم آدمیان بیم‌زده‌ای را که در غارها عمر به سر می‌بردند و تنها تفوق آنان بر حیوان، آن بود که می‌توانستند بر دو پا بدوند، یعنی بلندتر و دورتر ببینند و سنگ و چوب در دست گیرند و به‌کار برند. آنگاه آتش آمد که بر حسب اتفاق کشف گردید و زندگی را دگرگون کرد؛ آتش که نمایندة خورشید بر زمین بود، به عبارت دیگر پیامبر خورشید.

 
قراردادی که احمدشاه را نجات ندادقراردادی که احمدشاه را نجات نداد

اوضاع ایران در واپسین سال‌های جنگ جهانی به شدت آشفته بود. به گونه‌ا‌ی که هرج و مرجی تمام عیار در آن به چشم می‌خورد. در این هنگام سرخوردگی از مشروطه نزد توده مردم به وضوح مشخص بود، آنان نظم پیشین و شاه مقتدر را از دست داده بودند و در ازای آن بی‌نظمی تمام‌عیاری داشتند.

 
قرارداد الجزایر مناقشه‌ای که به جنگ انجامیدقرارداد الجزایر مناقشه‌ای که به جنگ انجامید

۱۵ اسفند ۱۳۵۳، برابر با ۶ مارس ۱۹۷۵در پایان نشست سران اوپک در شهر الجزیره اعلامیه مشترکی از سوی ایران و عراق درخصوص نحوه حل اختلافات دیرینه دو کشور در زمینه مرزهای زمینی دو کشور منتشر شد.

 
عید نوروز باستانی ایران ومراسم آن.عید نوروز باستانی ایران ومراسم آن.

ایرانیان طبق مدارک معتبر از زمانهای ایران باستان داری سه عید بودند:
1- مهرگان 2- یلدا 3- عیدنوروز
برای هریک مراسم خاصی داشتند .

 
نوروزنوروز


نوروز را جشن می گیریم با آرزوی زندگی در آینده ای نزدیک در شهری زیبا و چشم نواز بدور از آلودگی و بی نظمی .

 
نوروزانه 98نوروزانه 98

در ادبیات طراحی شهری، مقوله جالبی هست تحت نام «جلوگیری از بزه به کمک طراحی شهری» (سی.پی.تی.ای.دی). در این مبحث روش‌های متنوعی برای شادابی فضا و ایمنی روانی و کالبدی فضای شهری برای کاهش جرم و بزه مطرح می‌شود. شارحان این مقوله، به درستی، معتقدند فضا و کالبد معماری و شهر در وقوع یا کاهش جرم موثر است

 
با قبیله بهاربا قبیله بهار

بهار من !
ای که با فرودین می آیی و شکوفه های گیلاس را در قاب چشمان کم فروغم که زخم روزگار بر تن دارد می ریزی و بر پهنای زمین، مخمل سبز رویش می گسترانی و جان های شیفته را سرشار از امیدی دوباره می گردانی

 
خلاصه گزارش همایش معماری بستکیخلاصه گزارش همایش معماری بستکی

بستک نگین معماری حاشیه خلیج‌فارس

 
شهروندان شایستهشهروندان شایسته

سخن ماه بهمن ۱‌. شهروندان شایسته، حقوق همدیگر را مراعات می‌کنند، حتی به قیمت زیان خود.

۲‌. شهر را همچون خانۀ خویش می‌بینند و در آبادانی و بهبود آن می‌کوشند.

۳‌. چندان در لاک خود فرو نمی‌روند که سیاست در دست شیادان افتد و چندان در سیاست و سیاست‌بازی نمی‌غلتند که از زندگی خویش وامانند.